Søk

Du er her:
  • Forsiden
  • Nyheter
  • Slik kan regjeringen sikre kvalitet i tjenestene til personer med utviklingshemning

Slik kan regjeringen sikre kvalitet i tjenestene til personer med utviklingshemning

Regjeringen gjør ikke nok for å bedre situasjonen for personer med utviklingshemnning, som daglig opplever brudd på menneskerettighetene. FO har derfor laget et forslag til en helhetlig opptrappingsplan for kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemning.


En rekke rapporter fra de siste årene slår fast et mennesker med utviklingshemning diskrimineres på en rekke områder i Norge, og flere menneskerettigheter brytes for denne gruppen. Ilustrasjonsfoto: Nathan Anderson/Unsplash.

Fellesorganisasjonen (FO) har lenge sagt at det er behov for en langsiktig og helhetlig opptrappingsplan for å styrke levekår og tjenester til personer med utviklingshemning. Vi må få politisk vilje til å bedre situasjonen for personer med utviklingshemning og arbeidet med å sikre like rettigheter og muligheter må komme i gang.

FO er utålmodige og har derfor utarbeidet vårt forslag til helhetlig opptrappingsplan for kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemning. Den tar utgangspunkt i NOUen «På lik linje» og de åtte løftene som er beskrevet der.

Rettighetsutvalget ble oppnevnt den 3. oktober 2014 og overleverte utredningen NOU 2016:17 «På lik linje - Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemning» til Barne- og likestillingsdepartementet den 3. oktober 2016. Siden den gang har lite skjedd.

Personer med utviklingshemning i Norge opplever daglig brudd på menneskerettighetene. Det er på tide med handling. Vi må vise at vi er en nasjon som ivaretar alle landets innbyggere, at vi er en velferdsstat bygget på solidaritet og likeverd.

LES: FOs forslag til helhetlig opptrappingsplan for kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemning

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning