Søk

Du er her:

Slik reagerer FO-studentene på statsbudsjettet

FO-leder Helene Harby er kritisk til flere av prioriteringene regjeringen gjør i statsbudsjettet for 2018. Hun er særlig kritisk til at finansieringskategorien for sosionomutdanningen ikke endres.

Studentene er sterkt uenige med prioriteringen regjeringen gjør ved å ta i bruk store ressurser for å utarbeide nye læringsutbyttebeskrivelser for helse- og sosialutdanningene, men samtidig ikke prioriterer å heve finansieringskategorien for sosialarbeiderutdanningene, da spesielt sosionom. Sosionomutdanningen blir stadig værende i finansieringskategori F sammen med ikke-sammenlignbare utdanninger, mens barnevern og vernepleie forblir i finansieringskategori E.

Et viktig tiltak for å styrke barnevernet, som regjeringen presenterer som en målsetting, vil være å styrke utdanningene. Ved å heve finansieringskategoriene for sosionom til et likt nivå som barnevernspedag og vernepeleier vil man i større grad kunne sikre at studentene kommer rustet ut i et krevende arbeidsfelt. For lav finansiering fører til at det blir kuttet i utdanningene der studentene våre trenger det mest. FO-studentene ser at det er praksis og ferdighetstrening som blir kuttet på de ulike utdanningsinstitusjonene. Dette er uvurderlig erfaring er for studentene inn i et krevende arbeidsfelt, og er nødvendig for å kunne utdanne rustede sosialarbeidere.

En blir ikke en god menneskekjenner av å lese sider i en bok, en blir en god menneskekjenner av å møte ulike mennesker i ulike livssituasjoner. Praksis og ferdighetstrening er en større økonomisk kostnad enn større forelesninger, men det er essensielt for studenter for å kunne forstå hvilke utfordringer en kan stå ovenfor i yrkesutøvelsen. Så lenge finansieringen forblir lav vil man ikke kunne gjennomføre en god nok kvalitetsheving av disse utdanningene.

Hovedkontakter


Sunniva Roumimper

Studentrådgiver


Mari Lilleng

Studentrådgiver

Lene Fauskanger

FO-Studentenes leder

Kontakt oss

FO Studentene, Mariboesgt 13, Postboks 4693 Sofienberg, 0506 Oslo

Fakturaadresse: FO, 4human AS, Postboks 853, 3611 Kongsberg
 
Tlf.: 02380 | kontor@fo.no

Hurtiglenker

@ FO 2017 - Web-sidene for FO-Studentene redigeres av FO-Studentene selv som også er ansvarlig for innholdet. Webredaktør for hele FO-nettstedet: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning