Sommerberedskap

Hvis du ikke får tak i din lokale tillitsvalgte - og det er noe som ikke kan vente... ​ ​

Bruk i hovedsak post@vestfoldogtelemark.fo.no til å kontakte oss i ukene 27 – 32.​

Skal du ringe så treffer du:​ ​

Uke 27: Torunn B. Steinsholt tlf. 466 34 588 og Monica Holtan tlf. 413 05 009​

Uke 28: Torunn B. Steinsholt tlf. 466 34 588​

Uke 29: Vidar Byholt tlf. 452 48 510​

Uke 30: Monica Holtan tlf. 413 05 009​

Uke 31: Linda Pettersen tlf. 901 70 454​

Uke 32: Torunn B. Steinsholt tlf. 466 34 588, Monica Holtan tlf. 413 05 009 og Linda Pettersen tlf. 901 70 454​