Bildekollasj med bilder av Anna Kittelsaa i Antsirabe

Hvert år deles SOR-prisen ut til en person som har utmerket seg spesielt for å bedre levevilkår for mennesker med utvikingshemming. I 2021 gikk prisen til professor emerita Anna Kittelsaa, og den ble overrakt henne på NAKUs fagrådsmøte i desember. Her kan du lese mer om prisen.

Anna Kittelsaa har lang og bred fra området. Hun har selv jobbet i tjenester for mennesker med utviklingshemming, hatt administrativt ansvar for tjenesteområdet og hun har forsket på feltet. Hun har gjort et imponerende arbeid for å samle kunnskap om hverdagslivet til mennesker med utviklingshemming og sørget for å formidle denne viktige kunnskapen på en forbilledlig måte.

I FO Trøndelag har hun bidratt med sitt sterke engasjement som medlem i internasjonalt utvalg. I 2019 deltok hun på en reise til Antsirabe på Madagaskar, der hun holdt foredrag om «Disabled people» for kolleger og medlemmer av sosialarbeiderorganisasjonen GTSV. Innledningsvis orienterte hun om CRPD-deklarasjonen, FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne, som både Norge og Madagaskar har ratifisert, og som trådte i kraft i 2008. Etter foredraget kom det mange interessante spørsmål fra deltakere som jobber med utsatte mennesker i et av verdens fattigste land.

FO Trøndelag gratulerer Anna Kittelsaa med en velfortjent utmerkelse og takker for innstasen så langt!

 

Anna Kittelsaa sammen med norske studenter på MadagaskarAnna Kittelsaa i dialog med flere sosialarbeidere i AntsirabeGruppebilde med Anna Kittelsaa og representanter fra GTSV