Søk

Du er her:

Statsbudsjettet 2018: FO er skuffet

Statsbudsjettet for 2018 viser en regjering som ikke er villig til å løfte de mest sårbare gruppene i samfunnet. Barnevern, tjenester til personer med utviklingshemmede og folk som står langt fra arbeidslivet fortjener slagkraftig politikk.

Ingen flere ansatte
FO savner at regjeringen satser på kommunale tjenester som barnevern og tiltak for personer med utviklingshemning i forslaget til statsbudsjett 2018. I stedet ser vi at regjeringen går motsatt vei.

– Det er paradoksalt at regjeringen vil flytte 500 millioner kroner fra drift i statlig barnevern til innkjøp fra private aktører. Dette viser hvordan regjeringen flytter ressurser fra det offentlige over til private aktører, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

FO synes på den andre siden det er positivt at barnevernet får 50 friske millioner til kompetanseheving.

– Vi er glade for at regjeringen har vært lydhør overfor kravet vårt om 50 millioner til kompetanse. Dette er vel og bra, men det blir ikke noe historisk løft uten nye stillinger i barnevernet, sier Kvisvik.

LES OGSÅ: Slik gikk det med FOs seks krav til statsbudsjettet 2018

En glemt gruppe: Personer med utviklingshemning

– Vi trodde det var personer med utviklingshemning sin tur til å bli prioritert i 2018, sier en skuffet Kvisvik.

Regjeringen bestilt selv en utredning i 2016 om levekår til personer med utviklingshemning. Der avsløres omfattende mangler og brudd på menneskerettighetene til personer med utviklingshemning i dagens Norge. Likevel nevnes ikke ett ord om denne gruppen i statsbudsjettet.

Regjeringen har satt av midler til 125 nye VTA-plasser, men nevner ingenting om at disse skal gå til personer med utviklingshemning.

– En regjering som setter arbeid så høyt må gjøre det mulig for alle å kunne delta på sine premisser. FO krever 500 nye VTA-plasser til utviklingshemmede årlig, basert på funn fra Arbeidsforskningsinstituttets rapport fra 2012, sier FO-lederen.

LES OGSÅ: FO-leder Mimmi Kvisvik mener regjeringens budsjettforslag ikke kan kalles et "historisk løft for barnevernet"

Flere går fra dagpenger og arbeidsavklaringspenger til sosialhjelp

Regjeringen legger opp til en kraftig innstramming i dagpengeordningen. De vil gjøre det vanskeligere for dem som har en løsere tilknytning til arbeidslivet å få dagpenger. Dette går særlig utover kvinner i deltid og midlertidige stillinger.

– Vi er bekymret for at de som har minst fra før, nå får nå enda mindre. Igjen virker det som at regjeringen tror at man får mer jobblyst av å miste sikker inntekt. Igjen blir en ny gruppe avhengig av sosial stønad for å brødfø seg selv og familien sin, sier Kvisvik.

Regjeringen strammer også inn retten til arbeidsavklaringspenger. Innstrammingen i disse to ytelsene er problematisk av to grunner, påpeker Kvisvik:

  • For den enkelte betyr det at de går fra forutsigbare, universelle statlige ytelser,  til å måtte be om sosialhjelp fra måned til måned.
  • Regjeringen skyver over mer ansvar på kommunene – uten at de får ekstra midler til dette.

Barnefamilier med lavinntekt taper mest

Regjeringen legger opp til store skatteletter til de aller rikeste. De med lavest inntekt får en hundrelapp. Denne hundrelappen spises fort opp av økte utgifter til for eksempel barnehage. Regjeringen vil øke maksprisen for barnehage med 110 kroner. Dette rammer de med lav inntekt og mange barn hardest.

I tillegg ser vi at enslige forsørgere får enda mindre enn før.

– Vi vet denne gruppa i stor grad er unge kvinner hvor mange har behov for skole og utdanning mens de forsørger små barn. Derfor er dette skuffende, sier Kvisvik.

LES OGSÅ: Dette er FOs seks hovedkrav til statsbudsjettet 2018

FO-utdanningene må styrkes: Sosionomene står for tur

Regjeringen sier også at de er opptatt av at det skal være høy kvalitet på utdanningene for at vi skal være rustet til å møte de store samfunnsutfordringene. Dette må også gjelde for utdanningsgruppene FO organiserer. Det er derfor skuffende at det heller ikke i dette statsbudsjettet legges opp til en bedre finansiering av disse utdanningene.

– FO kommer til å kjempe i budsjettforhandlingene for at sosionomutdanningen, som er den lavest finansierte av FOs utdanninger, blir prioritert i det endelige budsjettet som vedtas før jul, lover forbundslederen.

FO går hardt ut for å påvirke budsjettforhandlingene

Det er Stortinget som til slutt skal vedta et budsjett for 2018. Vi vet at både KrF og Venstre har mange av de samme hjertesakene som FO. Det nye stortingsflertallet gir muligheter for reell endring av regjeringens forslag til budsjett. Denne påvirkningen skal FO ta aktiv del i. FO har store ambisjoner på vegne av våre medlemmer og dem våre medlemmer jobber for til daglig.

– Vi gleder oss til å brette opp ermene og gå i dialog med stortingspolitikere om hvilke endringer som må til, avslutter Kvisvik.

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning