Til de streikende i PBL-barnehagene
 FO Trøndelag vil takke for at dere tar kampen for en anstendig pensjon. Barnehageansatte er på ingen måte blant lønnsvinnerne i Norge – dette er et rettferdig krav. Stå på, denne kampen skal vinnes! 
Ansatte i PBL-barnehagene skal ha de samme lønns- og arbeidsvilkårene som er vanlig i kommunale, og andre private barnehager. 
Til PBL: Innfri kravet – få slutt på streiken!

Foto: Runa Hjertø  

Streikende Streikende som holder appell for representantskapet