Søk

Du er her:

Trondheimserklæringen

På den Nordiske Folkehelsekonferansen som gikk av stabelen i Trondheim i august ble det for første gang utarbeidet en felles erklæring for arbeidet med å bedre folkehelsen. Leder for Fellesorganisasjonen, Mimmi Kvisvik, sier at vi som sosialarbeidere må gå ombord i folkehelsesatsningen fordi folkehelse handler om å bygge folk og samfunn, og nettopp dette handler også sosialt arbeid om.

I erklæringen understrekes behovet for innsats på følgende områder:

- Det må investeres i universell velferd som bolig og oppvekstmiljøer, skole og utdanning, arbeidsliv, arbeidsmiljø, helsetjenester og velferdsordninger, for gode levekår.

- For å fremme psykisk helse og trivsel må vi stimulere til sosiale nettverk, deltakelse og sosial støtte i hverdagslivet.

- Det er behov for styrket samfunnsrettet innsats for å forebygge de store folkehelsesykdommene. Innsats innen områdene ernæring, fysisk aktivitet, tobakk, alkohol, samt rus, psykisk helse og skader og ulykker må også rettes mot de underliggende årsakene basert på en forståelse av politiske og kommersielle drivkrefter.

- Gevinster kan tas ut både ved en god start i livet, ved å fremme ungdommers helse, ved innsatser i arbeidslivet og gjennom en aktiv, sunn og trygg aldring.

Deltakerne har forpliktet seg til økt nordisk samarbeid for rettferdig helse og trivsel i Norden, samt å bidra til å redusere helseforskjeller globalt.

Hele erklæringen kan lastes ned her:

http://www.nordiskfolkehelsekonferanse.no/doku.php?id=trondheimserklaeringen

 

 

 

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning