Søk

Du er her:

TV aksjonen 2018

FO Hordaland har innvilget kr 1 pr medlem; kr 2 996,- til årets TV aksjon og vi oppfordrer alle våre medlemmer til å engasjere seg – gå med bøsser, bak boller eller annet! Vi utfordrer de andre FO avdelingene også!

Søknad om støtte lokalt til NRK TV-aksjonen Kirkens Bymisjon i Bergen og Hordaland
TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. NRK TV-aksjonen har en lang, nasjonal tradisjon i Norge og er verdens største dugnad der ”hele Norge” deltar.

Årets tematikk overlapper med mange av LOs viktigste saker for valgåret 2017. På lik linje med LO jobber Kirkens Bymisjon for å bekjempe arbeidsløshet og sosial dumping. Deler av årets TV-aksjonsmidler skal gå til arbeidstiltak for utsatte grupper på arbeidsmarkedet. Videre fremmer LO en politikk om likestilling som tar for seg et etnisk likestilt og rettferdig samfunn, uten diskriminering, vold og fordommer. Dette samsvarer godt med Kirkens Bymisjons mål om at mennesker – uansett religiøs og kulturell bakgrunn, seksuell legning, livssituasjon eller livssyn – erfarer respekt, rettferdighet og omsorg.

Med årets TV-aksjon skal Kirkens Bymisjon skape møter som endrer liv. Gjennom å åpne dører og legge til rette for at flere møtes skal vi vise hvorfor årets TV-aksjon er viktigere enn aldri før. Vi skal tilby de som opplever å stå utenfor et nytt fellesskap. Et møte kan bety en seng å sove i når sprengkulden biter, å få prøve seg i en ny jobb eller å ha noen å henvende seg til når livet byr på motgang.

TV-aksjonen har lange tradisjoner i Norge og illustrerer det dype engasjementet og medmenneskeligheten som ligger i den norske folkesjela. Hvert år bidrar organisasjoner, idrettsforeninger, trossamfunn, næringsliv og ildsjeler til TV-aksjonen. Siden oppstart i 1974 har vi samlet inn over syv milliarder kroner til hjelp for mange millioner mennesker. Dette hadde ikke vært mulig uten det enorme apparatet av frivillige og samarbeidspartnere som hvert år engasjerer seg i den store dugnaden. Dato for årets aksjon er søndag 21. oktober. På  www.blimed.no kan dere finne mange fine tips på hvordan man kan engasjere seg i året aksjon.

Vi ønsker å legge til rette for at alle skal få mulighet til å bli med på det som har blitt vår nasjonale dugnad. I den anledning håper vi dere vil være med å bidra til årets aksjon. Deres engasjement, om det er bøssebærere, synlighet eller bidrag i form av penger, vil være med å endre liv.

Med vennlig hilsen

 Line Berggreen Jacobsen 

Byaksjonsleder i Bergen. TV-aksjonen NRK Kirkens Bymisjon

-------------------------------------------------------------------------

Mobil: 920 45 389 

Besøksadresse: Neumannsgate 1, Bergen 

 

Les mer om årets TV-aksjon her: www.blimed.no

Følg oss på FB her: www.facebook.com/tvahordaland

 

Hovedkontakter

FO Hordaland
476 77 999 | kontor@fo-hordaland.no

Grethe Kvist (Fylkesleder)
993 62 350 | grethe.kvist@fo-hordaland.no

Bente Owren (Fylkessekretær)
466 64 095 | bente.owren@fo-hordaland.no

Lena Ytreland (Organisasjonstillitsvalgt)
402 47 794 | tillitsvalgt@fo-hordaland.no

Astrid Vatten (Kontorsekretær)
476 77 999 | astrid.vatten@fo-hordaland.no

 

FO Hordaland, Folkets Hus, Lars Hillesgate 19, 3.etg. Postadresse: Lars Hillesgate 19, 5008 Bergen

Fakturaadresse: FO Hordaland, v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no
Bankkonto: 3208.20.55079
Org.nr. 974473801

Tlf.: 476 77 999 | kontor@fo-hordaland.no

Hurtiglenker

@ FO 2017 - Web-sidene for FOs avdelinger oppdateres av den enkelte avdeling som også er ansvarlig for innholdet - Webredaktør for hele FO-nettstedet: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning