Søk

Du er her:

Uravstemning – forhandlingsresultatet i KS-oppgjøret

FO har nå sendt ut uravstemning på questback til sine medlemmer i KS-området. Medlemmene får tilsendt uravstemningen per e-post. Ta kontakt med din fylkesavdeling hvis du jobber innen KS-området og ikke har fått en slik e-post.

Det enkelte medlem skal stemme ja, nei eller blankt i uravstemningen. Arbeidsutvalget i FO anbefaler å stemme JA.

Les mer om bakgrunnen til denne anbefalingen her

 Fristen for å avlegge stemme er satt til 31. mai kl.12.00.

 FO har utarbeidet et eget uravstemningsdokument der hovedinnholdet i forhandlingsresultatet er gjengitt. For en fullstendig oversikt over forhandlingsresultatet må uravstemningsdokumentet leses i sammenheng med vedlegget til protokoll

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning