Totalt 11 fagforeninger er parter i avtalen, herunder LO-medlemmene i FO og Fagforbundet. Samtlige organisasjoner er i brudd med KA.

Bruddet berører medlemmer ansatt i følgende virksomheter:

IKO - Kirkelig pedagogisk senter, IKO-forlaget AS, Vestby frivilligsentral, KIFO Instititutt for kirke-, religions- og livssynsforskning, Kristielig studieforbund (K-stud), Hekta - trosopplæring for ungdom, Vake Kirkelig ressurssenter mot seksuelle overgrep, Kirkepartner AS, Norsk kirkeakademier og Kirkens SOS.

Medlemmene vil bli orientert når tidspunktet for mekling er avklart.