Høsten 2015 inngikk regjeringspartiene sammen med AP og Senterpartiet et innstramningsforlik om asylpolitikken. Forliket inneholdt en rekke forslag som får store konsekvenser, både for mennesker på flukt og for flyktninger som oppholder seg i Norge. I ettertid har regjeringspartiene også foreslått ytterligere innstramninger.

- FO har, sammen med mange andre organisasjoner, vært svært skeptiske til innstramningsforslagene. Dette har vi i ulike sammenheng spilt inn, sier Kathrine Haugland Martinsen. - Vi er derfor glad for at Stortinget i dag har vist at de har lyttet til oss og andre kritikere. Spesielt er vi fornøyd med at regjeringens forslag om ytterligere innskjerping overfor enslige mindreårige, og økt botidskrav knyttet til familiegjenforening, ikke fikk flertall på Stortinget, påpeker Haugland Martinsen.

Kathrine Martinsen

( - Det er inhumant og lite verdig at Norge fører en politikk som skremmer bort mennesker på flukt, sier Kathrine Haugland Martinsen i FO-ledelsen.)

Ikke siden andre verdenskrig har det vært flere mennesker på flukt i verden. Likevel har antallet som søker asyl i Norge gått ned siden nyttår. I løpet av de første fem månedene i år er det kommet 1407 asylsøkere til Norge. Det er det laveste tallet siden 1997. Integrerings- og innvandringsminister Sylvi Listhaug er naturlig nok fornøyd med at regjeringens politikk virker, og at signalene om at Norge ikke er et attraktiv land, har nådd fram. FO på sin side mener dette er skammelig i dagens situasjon.

- Gjennom media blir vi hver dag påminnet den voldsomme lidelsen mennesker på flukt utsettes for. Derfor er det inhumant og lite verdig at Norge fører en politikk som skremmer bort mennesker på flukt. Flyktningkrisen handler om mer enn landet vårt. Vi står overfor en global katastrofe som vi som nasjon også må ta medansvaret for å løse, avslutter Haugland Martinsen.