FORHANDLER: FO-leder Mimmi Kvisvik deltar i forhandlingene om «arbeidslivets grunnlov» denne uken.
FORHANDLER: FO-leder Mimmi Kvisvik deltok i forhandlingene om «arbeidslivets grunnlov».

18.-19. november deltok FO-leder Mimmi Kvisvik i forhandlingene om hovedavtalen mellom LO og NHO.  Det er første gang FO har deltatt i forhandlingene om avtalen som gjerne kalles arbeidslivets grunnlov.

Nederst i saken kan du lese om hoveavtaleforhandlingene som gjelder for deg. 

‒ Dette viser at FOs medlemsvekst de siste årene har direkte innvirkning på vår innflytelse i norsk arbeidsliv. At vi deltar betyr at FOs medlemmer har fått mer makt, sier Kvisvik.

Partene kom til enighet om en ny hovedavtale mellom LO og NHO 19. november. Her kan du lese mer om resultatet.

‒ Vi er særlig fornøyd med at vi fikk inn en tilleggsavtale for å fremme likestilling i den nye hovedavtalen, sier FO-lederen.

Vil du styrke laget og verve til FO?: Verv en kollega - få gavekort

Hva er en hovedavtale?

En hovedavtale er en overordnet avtale som styrer samspillet mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden i lønnsoppgjør. Hovedavtalen gir føringer for opprettelse og revisjon av tariffavtaler, den regulerer plikter, oppgaver og forventninger knyttet til samarbeid og medvirkning mellom partene. Den omtaler også rettigheter og plikter for prosesser mellom ledelse og tillitsvalgte. Dersom det oppstår uenigheter mellom partene i lønnsoppgjørene, ser man hen til hovedavtalens bestemmelser.

Hovedavtalen mellom LO og NHO i privat sektor omtales gjerne som «arbeidslivets grunnlov». Den første hovedavtalen ble inngått i 1935. Da denne avtalen kom på plass senket det konfliktnivået i arbeidslivet etter tiår med flere voldelige arbeidskonflikter. At partene i norsk arbeidsliv har tillit til hverandre er avgjørende for samfunnets velstand og velferd. Dialogen om hovedavtalene bidrar til denne tilliten. Hovedavtalene blir dermed en viktig betingelse for medbestemmelse.

Hovedavtalene er på nivået over en hovedtariffavtale eller overenskomst. Der en hovedtariffavtale regulerer de spesifikke lønns- og arbeidsvilkårene, som lønn og arbeidstid, er en hovedavtale mer overordnet.

Hovedavtalene inneholder generelle bestemmelser om:

  • forhandlings- og samarbeidsforhold som organisasjonsretten
  • fredsplikten
  • forhandlingsrett med søksmålsrett
  • bedriftsdemokrati
  • informasjonsplikt
  • medbestemmelse rettigheter og plikter for både bedrift og tillitsvalgte.

Det er også tradisjon for at partene ved hovedavtaleforhandlinger setter felles utfordringer på dagsorden med mål om å arbeide videre på ulike problemstillinger. Nå for tiden står likestilling, klima- og miljø, digitalisering og eksempelvis kompetanseutvikling sentralt.

Se film - derfor er det viktig å være medlem i en fagforening:

 

Ulike hovedavtaler

Det er flere ulike hovedavtaler avhengig av hvor du jobber. For FOs medlemmer gjelder hovedavtalen innenfor den sektoren du er ansatt i.

LES MER: Her finner du spørsmål og svar om lønn og tariff

Disse hovedavtalene forhandles i 2021

Denne høsten har FO deltatt i forhandlinger om hovedavtalen i staten og Spekter. Hovedavtalen i staten ble videreført i september, mens man kom til enighet om hovedavtalen i Spekter  og hovedavtalen mellom LO-NHO i november. 

Det er hovedavtalen i KS som berører flest FO-medlemmer. Her starter forhandlingene 30. november, med frist for enighet i midten av desember.

30. november er det også forhandlinger om hovedavtalen i Virke.

Har du spørsmål om hovedavtalene kan du kontakte din lokale tillitsvalgte eller fylkesavdeling.

SE OGSÅ: Her finner du din tariffavtale