FO på KartellkonferansenFra venstre: Kathrine Haugland Martinsen, Marit Selfors Isaksen, Marianne Solberg Johnsen, Mimmi Kvisvik, Ina Ragønes Libak, Christian Wiik Kynsveen, Kari Marie Pedersen, Jan Aarskog og Ann Kristin Nygård.


Ti FOere deltok på LO Stats tradisjonelle Kartellkonferanse som fant sted på Gol fra 20.-22. november. Disse inkluderer hele forbundsledelsen, fire tillitsvalgte i LO Stat, samt den nyvalgte AUF-lederen Ina Rangønes Libak, som også er sosionom og FO-medlem.

Hva vil regjeringen med offentlig sektor?
Første innlegg ble holdt av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Hun var invitert til å snakke om Solberg-regjeringens prosjekt for å fornye offentlig sektor, inkludert den mye omtalte regionreformen. Det ventet hard medfart i debatten etter Mælands innlegg, og FOs Christian Wiik Kynsveen var blant dem som kritiserte ministeren.  

– Barnevernet trenger ingen regionreform. Den største utfordringa i det kommunale barnevernet i dag er mangel på tid. De ansatte har ikke nok tid til å bruke kompetansen sin. Jeg liker ikke at barnevernet brukes som forhandlingskort, sa han.

Les mer: Hardkjør mot regjeringens regionreform på Kartellkonferansen

Les mer: Statsråd Mæland: - Det er jaggu på tide at også staten effektiviserer

Stordalen og Tajik var enige om én ting
Det var et uvanlig panel da den selvutnevnte kapitalisten og hotelleier Petter Stordalen møtte Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik til samtale. De to var imidlertid enige om at avstanden fra en sak diskuteres og vedtas til den blir gjennomført må bli kortere.

– Dette kan staten lære av bedriftseiere som Petter Stordalen, sa Hadia Tajik, før hun la til at det ikke var færre byråkrater hun var ute etter.

Les mer: Petter Stordalen med råd til statlige arbeidsgivere: – Kultur, mangfold og inkludering lønner seg alltid.

Les mer: Dette er Hadia Tajik (Ap) og Petter Stordalen veldig enige i

Se også flere saker fra konferansen nedenfor.

Den store faglig-politiske debatten
Onsdag var det duket for den store faglig-politiske debatten på Kartellkonferansen. Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre og LO-leder Hans Christian Gabrielsen innledet før deltakerne fikk slippe til med sine synspunkter. 

FO-leder Mimmi Kvisvik var opptatt av at man ikke kun må tenke på velferd som noe mer enn det vi alle «passer på», nemlig skole, helse og eldreomsorg. Man trenger en bredere sosialpolitikk som husker de som trenger oss aller mest, mener Kvisvik. Hun ramset opp; Barn i barnevernet, personer med utviklingshemming, de som lever hele livet på offentlige stønader (et minimum) og de som sliter med rus, psykisk helse, bolig og andre utfordringer.

– Hvem kjenner pleie- og omsorgstjenestene for mennesker med utviklingshemming, hvem kjenner barnevernet og hvem av dere kjenner noen som er riktig fattige? Spurte hun retorisk. 

Marit S. Isaksen fra forbundsledelsen var opptatt av at Arbeiderpartiet må huske hvor de kommer fra og komme «hjem» til venstresiden i norsk politikk. 

– Det er nok flere enn meg som har vært både fortvila og sint på at AP i enkelte saker har lignet mer på Høyre og Frp og stemt på saker som gjør vondt i sjela vår, sa hun.

– Vi må ikke glemme seksuell trakassering!
Nestleder Marianne Solberg Johnsen var opptatt av at man ikke måtte glemme seksuell trakassering og «me too», noe hun også snakket om på fjorårets Kartellkonferanse. 

– Jeg hadde ikke tenkt å snakke om dette i år, for jeg hadde faktisk trodd at det ville bli løftet av andre, men det var det ingen som gjorde. Skal vi vokse inn i fremtida og kjempe for arbeiderbevegelsens hjertesaker med troverdighet, så må vi ikke la «me too» og #ikketilforhandling renne ut i sanden, sa Solberg Johnsen.

Både LO-leder Hans Christian Gabrielsen og Ap-leder Jonas Gahr Støre takket for at Solberg Johnsen løftet dette temaet. Gahr Støre erkjente at dette selvagt burde vært tatt opp av dem uoppfordret.

Løftet viktigheten av likelønn og likestilling
Kathrine Haugland Martinsen, som er leder for profesjonsrådet for sosionomer i FO, løftet viktigheten av å utfordre det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. For å få dette til er det er viktig å legge til rette for at gutter og jenter skal velge fritt og annerledes enn tidligere generasjoner; 

– Barna må møtes av voksne som er bevisste på samfunnets normer knyttet til kjønn - og vi må kunne vise at viktige kvinnedominerte yrker også verdsettes lønnsmessig, sa hun. 

Det ble vist til Arbeiderpartiets arbeidsutvalg som nylig la frem sin innstilling til ny arbeidslivspolitikk, og at FO er glad for at det der påpekes viktigheten av lik lønn for arbeid av lik verdi. 

– Det er vanskelig å forklare og forstå hvorfor ingeniører tjener drøye 100.000 mer enn en soisionom eller barnevernspedagog med like lang utdanning. Inspirert av bedriftslederne i går oppfordrer jeg dere til å bestemme dere. Sett et mål: Bestem at vi har likelønn innen fem år, avsluttet Haugland Martinsen - til stor entusiasme fra salen.

Vold og trusler kan aldri aksepteres
Christian Wiik Kynsveen la vekt på at mange ansatte i barnevernet opplever en krevende hverdag, med grov hets og trusler. 

– Slik kan vi ikke ha det! Godt faglig arbeid krever trygge arbeidsforhold, sa han. 

Forbundsledelsen var enig i at FO hadde bidratt til å løfte flere viktige saker under konferansen.

– FO har markert seg bra og løftet viktige saker for våre medlemmer, som likelønn og arbeidet mot vold og trusler. Dette er saker som ikke kan gjentas for ofte, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Her kan du se alle innleggene:
Mimmi Kvisvik i den faglig-politiske debatten:

 


Christian Wiik Kynsveen i den faglig-politiske debatten:

 


Marit Selfors Isaksen i den faglig-politiske debatten:

 


Marianne Solberg Johnsen i den faglig-politiske debatten:

 


Kathrine Haugland Martinsen i den faglig-politiske debatten:

 


Mimmi Kvisvik til Monica Mæland:

 


Christian Wiik Kynsveen til Monica Mæland:

 


Jan Aarskog til Monica Mæland:

 


Flere saker fra Kartellkonferansen:

Stoltenberg vil ha debatt om hvordan jenter og gutter presterer forskjellig i skolen
NTL Ung: – Det er vi som skal arve fagbevegelsen og overta forbundslederverv og streikegeneraler. Inkludér oss!
Ap ville gitt over 60 millioner mer enn regjeringen til kriminalomsorgen
Slik vil Støre vinne velgerne tilbake
Støre mener regjeringen er et større problem enn EØS
EØS-skepsisen i fagbevegelsen bekymrer LO-lederen
Hun krever et tydelig Ap mot privatisering: – Vi vil begeistres og se handling
Postkom utfordrer Arbeiderpartiet på sosial dumping i transportbransjen
Stenseng (Ap) med utilslørt frieri til fagbevegelsen
Ungdomspolitikerne vil at flere organiserer seg: – Når fagbevegelsen svekkes, påvirker det kjøttvekta i samfunnet
Teknolog Seres mener staten må tilrettelegge for framtidens næringer: – Hele grunnlaget for velferdssamfunnet er i endring
Møbelprodusent Vestre vil ha drahjelp fra LO: – Vi trenger en statlig næringspolitikk
Dette er Hadia Tajik (Ap) og Petter Stordalen veldig enige i
- Kriminalomsorgen er ikke modernisert, effektivisert eller avbyråkratisert. Vi er redusert, sier Tommy Fredriksen i NFF
Hardkjør mot regjeringens regionreform på Kartellkonferansen
Nå har EØS-skeptikerne i LO fått vind i seilene
LO Stat utfordrer statsråd Mæland til å evaluere ostehøvelreformen