ENSTEMMIG VEDTATT
ENSTEMMIG VEDTATT: Handlingsplanen lagt frem av Sentralstyret på studentenes årsmøte fikk så få endringsforslag at den gikk til votering i dag. Den ble deretter enstemmig vedtatt.

Handlingsplanen på FO-Studentenes årsmøte ble enstemmig vedtatt. Et lite tilleggspunkt ble lagt til Sentralstyrets innstilling, for å presisere ett tall. Foruten om det var årsmøtet helt enig i Styrets innstilling til plan for det kommende året. 

Den nye handlingsplanen sier at studentarbeidet skal i hovedsak prioritere styrking av lokallagsstyrer, rekruttering og synlighet, politisk påvirkning og faglige nettverk. Handlingsplanen fikk kun forslag om en presiserings-endring, og gikk deretter videre til å bli enstemmig vedtatt.

Du kan lese den foreslåtte handlingsplanen i sin helhet her (PDF, 41KB)

Positive til nytt styringsdokument 

På fjorårets årsmøte var det daværende Sentralstyret sitt forslag om å innføre et nytt styringsdokument, Strategiplan for FO-Studentene, som skapte størst debatt. 

Årsmøtet denne helgen var mer opptatt av å bidra til konstruktive innspill til eksisterende Strategiplan enn de var å disputere hvor vidt den burde være et styringsdokument. 

Dog ble det trukket frem fra Åsa Kjerstine Moen at dokumentets navn ikke nødvendigvis stod til innholdet. 

— For meg ser dette mer ut som en liste med mål, heller enn en strategi om hvordan man skal nå disse målene, sa Moen fra talerstolen. 

Hun fikk støtte fra Fatuma Abdi som la frem forslag om endring i dokumentnavn til «Mål og visjoner for FO-Studentene».

Flere andre deltakere tok til orde og støttet oppunder tituleringen "Strategiplan", og mente innholdet i dokumentet stod i tråd til navnet. 

Sentralstyret foreslo å vedtekstsfeste at strategiplanen er blant de styrende dokumentene til FO-Studentene. Dette møtte ingen motstand på årsmøtet, og med det har strategiplanen fått sin forankring i organisasjonen. Endelig votering på vedtektene skjer på årsmøtet i morgen.

Du kan lese strategiplanen som Sentralstyret innstilte som styringsdokument her (PDF, 41KB)

Inkludering og tilrettelegging

Et forslag til strategiplanen som fikk mye støtte på årsmøtet kom fra Åse Kjerstine Moen.

- Mitt forslag er å legge til et delmål under interne prosesser: "Vi skal aktivt kontakte og oppfordre medlemmer med funksjonsnedsettelser til å bidra i arbeidet med å tilrettelegge arrangement, kampanjer og informasjon i og om organisasjonen", sier Moen.

Representanter fra lokallagene i Sogndal, Østfold, Oslo, Møre og Romsdal og Rogaland tok til ordet for å støtte dette forslaget. 

Strategiplanen blir endelig vedtatt på årsmøtets siste dag i morgen.