Få med deg FO sitt nye konsept: FOrskerfrokost
FØRST UT: Hulda Mjøll Gunnarsdóttir, førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag ved Universitetet i Stavanger, leder det første FOrskerfrokost-webinaret.

Gjennom månedlige webinar vil ansatte ved universiteter og høyskoler presentere relevant forsknings- og utviklingsarbeid som har betydning for utvikling av velferdstjenestene og for sosialarbeideres arbeidsoppgaver.

Første kvinne ut er Hulda Mjøll Gunnarsdóttir, førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag ved Universitetet i Stavanger. Hun vil holde foredraget emosjoner i arbeid med mennesker.

Meld deg på arrangementet

Hulda er utdannet barnevernspedagog med doktorgrad i ledelse. I tillegg til å forske på emosjonelt arbeid og emosjonell dissonans innenfor ledelse og i velferdsyrker, forsker hun på barnevern og krisehåndtering. Hun underviser på bachelor og masternivå ved UiS. Tidligere har hun jobbet som miljøterapeut med ungdom både i ungdomspsykiatrien og i uteseksjonen, samt vært avdelingsleder i Stavanger kommune.

Emosjoner i arbeid med mennesker 

Uavhengig av hvor vi jobber så har de fleste av oss kjent på at det kan være krevende å stå i egne følelser og samtidig skulle møte andres følelser og ivareta dem på en god måte. Spesielt krevende er det hvis disse følelsene står i konflikt med hverandre.
Det er dette som er hovedtema for foredraget til Hulda Mjøll Gunnarsdóttir.

Det første FOrskerfrokost-webinaret vil streames via Facebook live, den 9. mars fra kl. 08.30 - 09.30. Følg med på arrangementet på Facebook, og få påminnelsesvarsel og mer informasjon frem til det går live.