Kan egenorganisering være en mulighet for å nå nullvisjon om bostedsløshet? Dette vil Håvard Aaslund drøfte på FOrskerfrokost 13. april.
Kan egenorganisering være en mulighet for å nå nullvisjon om bostedsløshet? Dette vil Håvard Aaslund drøfte på FOrskerfrokost 13. april.


På FOrskerfrokost 13. april snakker Håvard Aaslund om muligheter for å nå nullvisjon for bostedsløshet, i foredraget: Egenorganisering blant husløse: utfordringer og muligheter.

I regjeringens nye strategi for sosial boligpolitikk lanseres en nullvisjon for bostedsløshet, og behov for større mangfold av botilbud. Kan egenorganisering være en mulighet? Basert på et langvarig aksjonsforskningsprosjekt med mennesker som manglet bolig, diskuterer Håvard muligheter og utfordringer ved egenorganisering av botilbud.

Håvard Aaslund er sosionom og høgskolelektor i sosialt arbeid ved VID vitenskapelige høgskole hvor han underviser og forsker i boligsosialt arbeid, barnevern, medvirkning og sosiale bevegelser. Han er i disse dager i ferd med å avslutte sitt doktorgradsarbeid i sosialt arbeid og sosialpolitikk ved OsloMet – Storbyuniversitetet.

FOrskerfrokost-webinaret vil streames via Facebook live, den 13. april fra kl. 08.30 - 09.30. Følg med på arrangementet på Facebook, og få påminnelsesvarsel og mer informasjon frem til det går live. 

FOrskerfrokost - en webinarserie
 

Gjennom månedlige webinar vil ansatte ved universiteter og høyskoler presentere relevant forsknings- og utviklingsarbeid som har betydning for utvikling av velferdstjenestene og for sosialarbeideres arbeidsoppgaver.

Webinarene retter seg både mot ansatte på universiteter og høgskoler, samt ansatte i ulike velferdstjenester.

LES MER: Få med deg FO sin nye webinarserie: FOrskerfrokost