Bevar stipendet

Kuttet i stipendet rammer unge i etableringsfasen og studenter som av ulike årsaker (fysisk og psykisk helse, svak faglig oppfølging og veiledning) får et opphold i graden sin. Studenter som bytter utdannelse for å få yrket som er mest riktig for dem, straffes også. Regjerningen forslag gagner verken studenter eller samfunnet.

FO har signert oppropet for å bevare dagens studiestipendordning.

Du kan støtte saken her.