Tilfeldig om barn med særskilte behov får nok undervisning
FREMMER KRAV: FO mener Kunnskapsministeren og KS må ta ansvar for barna som ikke har fått tilstrekkelig undervisning


Da skolene stengte ble undervisningen flyttet til internett. De barna som ikke kan få digital undervisning har fått varierende oppfølging. Fellesorganisasjonen mener det ikke kan være tilfeldig om opplæringsloven følges eller ikke. Derfor kommer forbundet med tre krav til Kunnskapsministeren og KS, som sitter med det øverste ansvaret.

– Vi krever at skoleier kartlegger omfanget, at skolene gir individuell oppfølging og at elevene får utvidet rett til undervisning, sier FO-leder Mimmi Kvisvik til NRK.

LES MER: Tilfeldig om born med særskilde behov får god nok oppfølging (NRK)

Opplæringsloven må gjelde for alle

Den siste måneden har media vært opptatt av barn i vanskelige situasjoner. FO mener det har vært lite oppmerksomhet på elever med store og sammensatte opplærings- og omsorgsbehov. Derfor har de jobbet for å sette saken på dagsorden.

Leonard Udklit (9) har dyskinetisk cerebral parese og kan ikke delta i digital undervisning. Han er en av dem som FO mener ikke får rettighetene sine ivaretatt etter opplæringsloven. NRK Nyhetsmorgen omtalte saken torsdagsmorgen med intervju av forbundslederen og moren til Leonard, Lise Udklit.

– Jeg opplever at vi ikke har fått noe spesiell oppfølging fra skolen. Vi har fått de samme oppgavene som resten av klassen, men blitt bedt om å lage de litt kortere enn de andre. Ellers har vi ikke fått noe spesiell tilrettelegging. Jeg har nesten måtte bli spesialpedagog over natta, sier Udklit. 

FO mener dette er for dårlig og krever at myndighetene finner en løsning.

– Vi meiner at kunnskapsministeren må setje seg ned med Helse- og omsorgsdepartementet og Barne- og familiedepartementet og ta eit nasjonalt grep om dette, sier Kvisvik.

HØR HER: Nyhetsmorgen 23. april 2020