Illustrasjonsfoto Arbeidsvilkår
Send innspill til rådgiver i FO: gry.reinsos@fo.no innen 14. januar.

Fag- og profesjonsforbundet for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere ønsker særlig innspill på:

  • reglene knyttet til prinsipp om vergemål
  • reglene knyttet til opprettelse av vergemål
  • forståelse og vurdering av samtykke

–  Sammen utvikler vi den beste politikken og nå ønsker vi å høre fra dere som er medlemmer, sier Marit Selfors Isaksen i FOs forbundsledelse.

Marit Selfors Isaksen
Leder for profesjonsrådet for vernepleiere Marit Selfors Isaksen i FOs forbundsledelse håper på
mange innspill fra medlemmene i FO. 

Høringsfristen for FOs høringsnotat til departementet er 14. februar 2019.

LES MER: Dette er høringsnotatet


FO gir stadig innspill
FO har uttalt seg om vergemål og beslutningsstøtte i høringssvar til NOU 2016:17 På lik linje. I tillegg har FO kommet med innspill i deres forslag til helhetlig opptrappingsplan for kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemning.

«Høringen omhandler vergemål for personer uten samtykkekompetanse, særskilt forvaltning av midlene til personer under vergemål, klage- og begjæringsrett i saker om vergen, vergegodtgjøring, forhåndsvarsel i vergemålssaker, tilgangen til opplysninger fra Folkeregisteret, varsel til fylkesmannen i saker om fratakelse av rettslig handleevne, opplysningsplikt for gjenlevende når arvinger til uskiftebo er under vergemål, og mindreåriges rett til medbestemmelse.»

LES OGSÅ: Opptrappingsplan for kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemning