Marianne Solberg Johnsen på vei til høring hos SV

Marianne Solberg Johnsen, leder av profesjonsrådet for vernepleiere og medlem av FOs arbeidsutvalg, på vei inn til SVs høring om asyl- og flyktningesituasjonen. (Foto: Camilla Moe Røisland, FO).

- Det er svært kritikkverdig at barn i denne aldersgruppen ikke har de samme rettighetene som andre barn i Norge, sier Marianne Solberg Johnsen. Hun er leder av profesjonsrådet for vernepleiere og medlem av arbeidsutvalget i FO.

Marianne Solberg Johnsen i asylhøring hos SV

Marianne Solberg Johnsen forteller SV om enslige mindreårige asylbarn og hva som må til av tiltak. (Foto: Camilla Moe Røisland, FO).

Tilleggsnummeret til statsbudsjettet ble lagt fram fredag 30. oktober. Dette er et tilleggsforslag til det allerede framlagte statsbudsjettet for 2016, og tar for seg hvordan Norge skal takle det store antallet flyktninger og asylsøkere  som nå kommer til landet. Det blir ingen åpen stortingshøring om dette tilleggsnummeret. Det er kun mulig å gi tilbakemelding på forslaget skriftlig. Det er  grunnen til at SV arrangerete en egen høring. Foruten FO, er blant andre NOAS, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Redd Barna invitert til høringen. 

For FO er følgende de viktigste innvendingene til regjeringens forslag:

  • Enslige mindreårige asylbarn mellom 15 og 18 år diskrimineres.
  • Enslige mindreårige under 15 år - regjeringens forslag om å stramme inn på krav til bemanning og kompetanse er uholdbart. Disse barna er blant de mest sårbare.
  • Stadig færre enslige mindreårige asylsøkere bosettes i kommunene. Insentivene for bosetting av enslige mindreårige asylsøkere må styrkes. Tiltakene som er foreslått er ikke gode nok.
  • Satsen for opplæring av enslige mindreårige asylsøkere foreslås redusert. Det samme skjer med antall timer til norsk opplæring. Dette er det motsatte av tiltak for god integrering.
  • FO er skeptisk til at det kuttes så dramatisk i bistandsbrudsjettet for å hente inn kostnadene.

FO anbefaler derimot:

  • Styrk bemanningen og barnevernfaglig kompetanse på asylmottak for enslige mindreårige over 15 år.
  • Ingen utredning eller unntak for lovens krav til omsorgssentrene for de under 15 år.
  • Innføring av 100 prosent statlige refusjoner til kommuner som bosetter enslige mindreårige asylsøkere, ikke reduser opplæringstiltakene.
  • Ikke kutt i bistanden, reverser alle forslagene til skattelette.