LOVSTRIDIG: Wizz Air vil ikke la sine ansatte organisere seg i en fagforening, noe som strider med den norske grunnloven.
LOVSTRIDIG: Wizz Air vil ikke la sine ansatte organisere seg i en fagforening, noe som strider med den norske grunnloven.


FO-leder Mimmi Kvisvik er klar i sin tale på at FO ikke kommer til å bruke Wizz Air på reiser for ansatte og tillitsvalgte når selskapet jobber imot de ansattes frie rett til å organisere seg.

— Friheten til å organisere seg er så norsk at det er nedfelt i vår Grunnlov. Det vil ikke bli aktuelt at FO tar i bruk et selskap som ikke vil tillate deres ansatte en frihet alle norske arbeidstakere har rett og krav på, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

I et intervju med Dagens Næringsliv gjør Wizz Airs toppsjef József Váradi det klart at han mener et organisert arbeidsliv ikke er lukrativt for hans bedrift, og at det ikke vil bli aktuelt å opprette tariffavtaler med fagforeninger hvis selskapet skal ha ansatte i Norge. 

— Fagforeninger er ikke min greie. Vi er et selskap uten fagforeninger, sa Váradi til DN.

Det organiserte arbeidslivet vi har i Norge er hovedgrunnen til at vi er et land med en god økonomi, både i folket og i det rike næringslivet vårt. Økt organisasjonsgrad øker både de ansattes lønn og selskapets produktivitet.

— Det er tydelig at toppsjefen i Wizz Air ikke har kjennskap til den norske arbeidslivsmodellen, og verdiene som er å hente her for alle parter. Han vil ha større suksess her om han leser seg opp, og omstiller selskapets policy på dette, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.