Hjelp oss med å påvirke: Nå kan du gi innspill til høring om ny tvangslov
TRENGER INNSPILL: Dine innspill er viktige i FOs arbeid med et godt høringssvar.

I 2019 kom NOU 2019:14 Tvangsbegrensingsloven med forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten. Nå har Helse- og omsorgsdepartementet sendt ut nytt høringsnotat om oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget. De ønsker innspill til hva som må til for å innføre nytt, felles regelverk for bruk av tvang i helse- og omsorgssektoren.

FO skal gi innspill til høringen, og vi trenger dine innspill i vårt arbeid med den.  

Les høringsnotatet her.

Dette trenger vi særlig innspill til

Departementet ønsker innspill til hva som må til for å innføre nytt regelverk for bruk av tvang i tjenestene. Reglene gjelder for ulike brukergrupper av helse- og omsorgstjenester. Departementet stiller 10 spørsmål de ønsker konkrete tilbakemeldinger og eksempler fra tjenestene på.  

Vi har prioritert 5 av spørsmålene vi særlig trenger dine innspill til:  

  1. Hvilke behov for opplæring, organisasjonsutvikling og andre kompetansetiltak ser tjenestene som følge av nytt regelverk
  2. Hvilke av de foreslåtte lovendringene kan gjennomføres uten vesentlige endringer i tjenestene?  
  3. Hvordan sikre ivaretakelse av pårørendes situasjon ved økt selvbestemmelse for pasientene?
  4. Hvordan sikre nødvendig forankring av lovendringene i fagmiljøer, tjenester/enheter, bruker- og pårørendeorganisasjoner på alle nivå?  
  5. Hvordan tilrettelegge for god samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten med nytt regelverk?  

Slik gir du innspill

  • Du kan sende skriftlige innspill per e-post til Kjersti Gjestrud på e-post: kjersti@fo.no
  • Du kan gi oss muntlig innspill i webinar.  

Vi setter opp tidspunkter når vi ser hvor mange og hvem som melder seg. Vil du delta i webinar sender du melding om det per e-post til Kjersti Gjestrud på e-post: kjersti@fo.no

Frist for tilbakemelding til oss er 14. september.  

Dine innspill er viktige i FOs arbeid med et godt høringssvar.