Kvinne- og likestillingspolitisk konferanse 2024

Vi lover et spennende program med oppspill til likelønnsdagen!
Hovedtema for konferansen er likestilling i 2024. Vi har delt konferansen inn i tre deler hvor vi ønsker å tematisere likestilling på ulike måter. Vi har fått med oss flere dyktige, spennende og aktuelle innledere.

Vi gleder oss til to dager med interessante temaer, engasjerende pausesamtaler og nye bekjentskaper.

Konferansen avholdes på Scandic Airport Hotel. Påmeldingsfrist: 10.09.2024
Registrering fra kl.10.00
Programmet starter kl. 11.00 torsdag den 14.11. og avsluttes kl. 15.00 den 15.11.

Priser:

 • Konferansepakke 14. og 15.11 inkludert middag og overnatting: 3900,- kroner per person
 • Konferanse dagspakke 14.11 (uten middag og overnatting): 1300,- kroner per person
 • Konferanse dagspakke 15.11 (uten middag og overnatting): 1300,- kroner per person

Påmelding her

Program

Dag 1 

Den første delen har vi kalt «Likestilling og kjønnsroller». I denne delen retter vi fokus mot likestillingssituasjonen og hvordan dagens kjønnsroller påvirker livene til menn og kvinner. Du vil få innlegg og samtaler fra ulike perspektiver om tema.

Hva er ståa?

 • Bufdir – likestilling i Norge
 • Fokus – likestilling i verden

Fra kjønnsforskjeller til likestilling – hva kan vi lære av historien?

 • Professor Hilde Gunn Slottemo

Likestilling og kjønnsroller i barnehagen

 • Førsteamanuensis Aud Torill Meland


Likestilling og kjønnsroller i arbeidslivet og under studier

 • Norsk Arbeidsmannforbund ved kvinnelig tillitsvalgt (navn kommer)
 • FO ved nestleder i FO Oslo Joachim Nybakke
 • FO-studentene ved leder Oda Gravdal Ulriksen og nestleder Morten Gloppestad von Krogh i FO-studentene


Hva konkluderte Mannsutvalget med?

 • Leder av Mannsutvalget Claus Jervell


Samtaler om kjønnsroller og likestilling

 • Umar Ashraf, rådgiver og samfunnsdebattant, leder samtaler med:
 • Forsker I, Jørn Ljunggren
 • Forskningsleder Mira Aaboen Sletten
 • Forsker I, Liza Reisel
 • Professor Siri Øyslebø Sørensen
 • To ungdomspolitikere (navn kommer)


Middag med underholdning

 • Cathrine Frost er underholdning under middagen


Dag 2  

Andre del har vi kalt «Det tredje skiftet», og her diskuterer vi likestilling i det usynlige arbeidet som gjøres i hjemmet gjennom det såkalte tredje skiftet, og om det påvirker arbeidslivet.

Det tredje skiftet

 • Forsker 1 Cathrine Egeland
 • Daglig leder Merete Grimeland

Emosjonell belastning og omsorgstrøtthet i arbeidslivet og arbeidshelse

 • Førsteamanuensis Anne-Marthe Indregard
 • Leder av Kvinnearbeidshelseutvalget Nina Tangnæs Grønvold
 • Femihelse
 • Madeleine Shultz forfatter og informasjonsrådgiver


Tredje og siste del har overskriften «Likelønn». Denne delen er et oppspill til den kommende likelønnsdagen og tar for seg verdsettingsdiskriminering og likelønn som en del av den norske modellen for lønnsutvikling hvor frontfaget er helt sentralt.  

 Status for likelønn

 • CORE ved forsker II Adrian Farner Rogne

Frontfagets betydning for lønnsutvikling og likelønn

 • Førsteamanuensis Eivind Thomassen


LOs likelønnspolitikk og mål for likelønn

 • Førstesekretær Julie Lødrup

Samtale om likelønn, verdsettingsdiskriminering og frontfaget

 • FO
 • Fagforbundet (invitert)
 • Fellesforbundet (invitert)
 • HK ved 1. nestleder Elisabeth Sundset


LOs videre satsning på likelønn

 • Førstesekretær Julie Lødrup


Konferansen avholdes på Scandic Airport Hotel. Påmeldingsfrist: 10.09.2024

Priser:

 • Konferansepakke 14. og 15.11 inkludert middag og overnatting: 3900,- kroner per person
 • Konferanse dagspakke 14.11 (uten middag og overnatting): 1300,- kroner per person
 • Konferanse dagspakke 15.11 (uten middag og overnatting): 1300,- kroner per person

Påmelding her