FOs politiske og administrative ledelse
EVALUERING: FOs politiske og administrative ledelse har besøkt Modum Bad og fått presentert innhold og erfaringer med medlemstilbudet for FOs ledermedlemmer. Tilbudet er en tydelig suksess.

FO har inngått en avtale med Modum Bad om forebyggende kurs- og rådgivningstjenester for våre ledermedlemmer med personalansvar. Tilbudet er populært og FO har derfor utvidet avtalen med 10 ekstra rådgivningsdager for medlemmene våre. Det er nå ni ledige rådgivningstimer for høsten 2021.

FO har forhåndsbestilt samtaledager på Modum Bad. Rådgivningssamtalen starter klokken 9.00 og kan vare inntil seks timer. Det blir servert en enkel lunsj.

Les mer og bestill time her.

Rådgivningssamtale: For livsmestring og god arbeidshelse

Som FO-medlem med personalansvar kan du booke verdifulle rådgivningssamtaler hvor du får:

  •  samtale med erfaren fagperson og veileder
  • hjelp til å forstå vanskelige situasjoner og se valgmuligheter
  • rom til å reflektere rundt egen rolle som yrkesutøver og leder
  • mulighet til økt bevissthet, for å forebygge utbrenning, fremme helse og livskvalitet
  • skifte fokus fra problem og årsaker til  å få frem ressurser  og mestringsstrategier som kan brukes for å mestre/bære problemene.

Hvorfor rådgivning?  

Å arbeide som helse- og sosialarbeider er givende, men det er også et yrke som krever deg fullt og helt både kroppslig og mentalt. Formålet med tilbudet er å sikre FO sine ledermedlemmer et rom for refleksjon og rådgivning på områdene arbeid, helse, samliv, familie og fritid. 

Målsettingen er å fremme helse og livskvalitet, styrke bevissthet og identitet i yrkesrollen, samt forebygge utbrenthet og sykefravær. Tilbudet er ikke diagnostisk eller terapeutisk.

Det er gratis å benytte seg av rådgivningstjenester på Modum Bad.

Se også: Hvordan er din arbeidshverdag?

Kurs i livsmestring og god arbeidshelse

FO tilbyr også kurs i livsmestring og god arbeidshelse. Kurset er foreløpig fullbooket, men det er mulig å sette seg på venteliste. 

Her kan du lese mer om kurset og sette deg på venteliste.