Lønnsoppgjør i kirken
Ansatte i Den norske kirke er sikret lønnsvekst i årets lønnsoppgjør.

Med virkning fra 1. mai 2024 får alle et generelt lønnstillegg på minsst 21 700 kroner. Ansatte ii stillinger uten fast minstelønn (kap. 4.6) får et tillegg på 4.1 prosent av lønna  og ansatte i kap. 4.7 får et tillegg på 3,85 prosent av lønna, minimum 24.500 kroner (rettssubjektet Den norske kirke). Garantilønna økes tilsvarende. - FO er særlig fornøyd med økningen for de med høyest ansiennitet. Dette har vært viktig for vår medlemsgruppe med treårig, fireårig og femårig utdanning, sier AU-medlem Ole Henrik Kråkenes.

Det er også avsatt midler til lokale forhandlinger i rettssubjektet Den norske kirke. Det er ikke avsatt midler til lokale forhandlinger i kirkelig fellesråd/menighetsråd.

Lønnstilleggne er brutto, og deltidsansatte får tillegg beregnet forholdsmessig. LO-forbundene i kirkelig sektor inkluderer FO, Creo og Fagforbundet.

Lønnstillegg ulike lønnsgrupper og ansiennitetstrinn, fra 1. mai 2024
0 år2 år4 år6 år8 år10 år16 år
Gruppe 131 00024 50021 70021 70021 70021 70021 700
Gruppe 221 70021 70021 70021 70021 70021 70024 500
Gruppe 2b21 70021 70021 70021 70021 70021 70025 700
Gruppe 321 70021 70021 70021 70021 70022 60027 000
Gruppe 421 70021 70021 70023 20023 20024 10028 900
Gruppe 4b21 70021 70021 70025 30025 30028 80030 900
Gruppe 521 70021 70021 70029 30029 30029 30035 100

Garantilønn og ansiennitetstillegg justeres iht. dette. 

LES HELE AVTALEN: Protokoll fra KA-forhandlinger 2024 (PDF, 304KB)