På oppdrag fra FO har Nord universitet utført en grundig studie og analyse av status og posisjon for sosialfaglige perspektiv og kompetanse i helse- og velferdstjenestene. I studien har de sett nærmere på tre viktige områder der sosialarbeidere arbeider, nemlig Nav, barnevern og tjenester innenfor rus og psykisk helse.

LES RAPPORTEN: Status og posisjon for sosialfaglige perspektiv og kompetanse (PDF, 2MB)

Rapporten ble lansert på FO-dagene.

– Det er grunn til å spørre om dårlige rammebetingelser rammer sosialt arbeid mer enn andre profesjoner, sa Øystein Henriksen, professor i sosialt arbeid på Nord universitet under lanseringen.

Han understrekte også at selv om prosjektet ikke gir entydige svar, peker den på noen tydelige utfordringer for FOs profesjoner. Forskerne fant blant annet at det arbeidsstedet gir sosialarbeidere en faglig identitet, mer enn hvilken utdanning de har.

De fleste er lite opptatt av skillene mellom de tre profesjonene barnevernspedagog, sosionom og vernepleier.

LES I FONTENE: Sosial-ordet har forsvunnet. Selv ikke sosialarbeidere sier at de driver med sosialt arbeid


Bestill rapporten

Dersom du vil ha en trykt versjon kan du bestille i nettbutikken til FO. Ta kontakt med din fylkesavdeling dersom du ønsker dette. 
sosfag

Her kan du se FOrskerfrokosten som ble spilt inn i startfasen av prosjektet.

 

Vil du å styrke sosialarbeideres status og posisjon? Bli medlem av det største profesjonsforbundet for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere!

Meld deg inn her!