fo-dagene

FO-dagene samler sosionomer, vernepleiere, barnevernspedagoger og velferdsvitere til en tverrfaglig konferanse. Det er en arena hvor vi bygger identitet og styrker dialogen på tvers av felt og profesjon. I løpet av konferansedagene vil det gjennomføres flere parallellsesjoner.

Se programmet til FO-dagene her. 

2021 vil være tredje gang FO-dagene arrangeres. De to foregående samlingene har tiltrukket hundrevis av FO-medlemmer fra alle våre profesjoner. Tidligere deltakere sier dette er en viktig og lærerik arena, som styrker profesjonsidentitet og samhold på tvers av våre fagfelt.

LES MER: Fire deltakere om FO-dagene 2018.

FO-dagene 2021 holdes på Radisson Blu i Oslo. Hiv deg over påmeldingen, det er første mann til mølla-prinsippet som gjelder. 

Meld deg på her

Temaet for FO-dagene 2021 er Det gode samfunn kommer ikke av seg selv.