FOs fane på Youngstorget

Fem ganger i året samles representanter fra hele landet for å stake ut kursen for FO. Etter at koronakrisen rammet Norge har møtene blitt gjennomført digitalt. Onsdag 21. Oktober møttes landsstyret for å diskutere Hovedtariffoppgjøret , utvikle ny klima- og miljøstrategi og avgi uttalelser.

I september har FO gjennomført lønnsforhandlinger for medlemmene. I noen forhandlinger er tilbudet allerede godkjent, mens andre ikke er sluttført. Noen forhandlinger er ikke påbegynt, er til uravstemning eller i lokale forhandlinger. Landsstyret diskuterte årets hovedtariffoppgjør så langt og veien videre. 

Lurer du på noe angående lønnsoppgjørene? Sjekk siden for lønnsoppgjøret 2020. 

Vil bli 35 000 medlemmer og påvirke LO-kongressen

Størrelsen på forbundet gir større gjennomslag. For at FO skal få mer påvirkningskraft trenger vi flere medlemmer. Landsstyret satte på møtet et mål om å nå 35 000 medlemmer innen landsmøtet i 2023. Møtet vedtok også hva en slik strategi må inneholde for å nå målet. 

LO-kongressen er LOs høyeste organ. 3.-7. mai 2021 arrangerer LO sin 35. Ordinære kongress. Hovedorganisasjonen  har produsert et debatthefte som inneholder utkast til nytt handlings- og organisasjonsprogram. Disse er behandlet i FOs fylkesavdelinger. Landsstyremøtet behandlet forslag til innstillinger og vedtok hvilke forslag som skulle oversendes fra FO til LO-kongressen. 

I tillegg ga landsstyremøtet innspill til FOs klima- og miljøstrategi. Strategien skal vedtas av landsstyret på et senere møte. 

Politikk 

FO utvikler og synliggjør politikken sin blant annet gjennom å vedta uttalelser. På oktobermøtet vedtok forbundet tre uttalelser om ungdomskriminalitet, diskriminering og rettigheter og levekår for personer med utviklingshemming. 

Strengere straff gjør ikke ungdom mindre kriminelle 

Flere mediesaker den siste tiden har dekket ungdom som begår alvorlig og gjentakende kriminalitet. Tabloide oppslag gir inntrykk av at kriminaliteten øker, men nye undersøkelser viser at ungdomskriminaliteten i Oslo har falt med 34 prosent så langt i år. FO mener at politiet og politikerne må bruke mer ressurser på forebyggende arbeid. 

LES UTTALELSEN: Strengere straffer gjør ikke ungdom mindre kriminelle 

FO står sammen mot diskriminering 

Drapet på George Floyd i USA og de påfølgende Black Lives Matter-demonstrasjonene ble en oppvekker for resten av verden om at diskriminering fremdeles lever i beste velgående. Likedan ble Metoo-bevegelsen en øyeåpner for mange i 2017. I Norge omtales fremdeles homofili som en synd av enkelte prester og personer med utviklingshemming blir trakassert på åpen gate. Derfor står FO sammen mot diskriminering. 

LES UTTALELSEN: FO står sammen mot diskriminering 

Hvor blir stortingsmeldingen om rettigheter og levekår for personer med utviklingshemming av? 

Det har gått to år siden Stortinget bestilte en stortingsmelding om rettigheter og levekår for utviklingshemmede. I 2018 ba Stortinget om en melding som skal inneholde blant annet rettigheter knyttet til selvbestemmelse, arbeid, helsetjenester, tilrettelagt undervisning og universell utforming. FO venter utålmodig på meldingen og jobber allerede for å få økt kompetansen og kvaliteten i tjenestene. 

LES UTTALELSEN: Ingen tid å miste - Hvor blir stortingsmeldingen om rettigheter og levekår for personer med utviklingshemming av?