STEM: Fristen for å svare tilbake til FO er 10. juli kl. 07.00. 
STEM: Fristen for å svare tilbake til FO er 10. juli kl. 07.00. 

Denne saken gjelder for deg som er FO-medlem og ansatt i Helseforetak med sykehusdrift, område 10 i Spekter. Den gjelder også for deg som er FO-medlem og ansatt i sykehus med driftsavtale, område 13 i Spekter. De nye, fremforhandlede, avtalene sendes nå - i løpet av dagen i dag, på uravstemming til disse medlemmene. Fristen for å svare tilbake til FO er 10. juli kl. 07.00. 

Hovedtariffoppgjøret 2024 har vært preget av dyrtid og flere år på rad med reallønnsnedgang. Viktige punkter i de sentrale forhandlingene har vært:

  • Et garantert sentalt lønnstillegg, som gir et godt grunnlag for reallønnsvekst.
  • Viktigheten av å involvere de tillitsvalgte ved innføring av kunstig intelligens og forhold knyttet til fjernarbeid/hjemmekontor.
  • Partene skal ha fokus på at alle skal ha et godt arbeidsliv gjennom hele yrkeslivet.

Forhandlingsutvalget i LO Stat har behandlet resultatet, og anbefaler medlemmene å stemme JA ved uravstemmingen.

Dersom du ikke har fått uravstemningsdokumentene i løpet av dagen i dag, kontakt Jonas Semmerud på jonas@fo.no.

Se tidligere omtale av det sentrale oppgjøret i Spekkter Helse, områdene 10 og 13.

Sikrer reallønnsvekst for ansatte i helseforetakene