Denne saken gjelder for deg som er FO-medlem og ansatt i Spekter område 12.

Frist for å svare er onsdag 24. juni, kl. 12.00

Her kan du lese mer om hvordan lønnsoppgjøret i Spekter foregår.

LER MER: Enighet i første del av lønnsoppgjøret i Spekter

Viktig informasjon om uravstemning i Spekter område 12

Avstemningen gjennomføres elektronisk og ble sendt direkte på e-post til FOs medlemmer 07. juni. Derfor er det viktig at du har registrert rett e-postadresse og arbeidssted på Min sideFristen for å svare er 24. juni, kl. 12.00.

Ta kontakt på jonas@fo.no om du ikke har mottatt e-post.

FO oppfordrer alle til å lese uravstemningsdokumentet før man svarer, og anbefaler medlemmer å stemme ja til resultatet.

Uravstemningsdokument og protokoller:

Har du spørsmål om resultatet eller generelt om lønns- og arbeidsvilkårene på arbeidsplassen din? Ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller FO-avdelingen din.