GIR INNSPILL: Ressursgruppa for barnevern bestående av tillitsvalgte og medlemmer har høy kompetanse som vil komme barnevernet til gode.Barnevernstvalget ble oppnevnt i 2021. Ansatte i barnevernet var opprinnelig ikke representert, noe som skapte reaksjoner hos forbundslederen. I 2022 endret imidlertid Kjersti Toppe mandatet til utvalget og supplerte utvalget med to medlemmer, inkludert Mimmi Kvisvik. 

Barnevernsutvalgets mandat er å se på hvordan rettssikkerheten i barnevernssaker kan bedres og komme med forslag til konkrete tiltak. Dette gjelder i alle ledd av barnevernets arbeid, fra undersøkelsesfasen til ettervernsfasen. Du kan lese mer om utvalgets mandat her

I forbindelse med Mimmi Kvisviks oppnevnelse til utvalget ble det opprettet en ressursgruppe i FO bestående av medlemmer og tillitsvalgte som jobber i barnevernet. På denne måten vil forbundslederen få førstehånds kunnskap om den nåværende situasjonen og utfordringene i barnevernet. 

— Vi har en enorm kunnskap i våre medlemmer og tillitsvalgte, denne får vi nå benyttet og det er vi veldig takknemlige for, understreker forbundslederen. 

Ressursgruppa for barnevern i FO hadde møte denne uka, og har blant annet snakke om verdier og prinsipper i barnevernet, barnevernsreformen og oppvekstreformen.

— Juridisk, økonomisk og psykologisk kompetanse er vel og bra, men det barnevernfaglige og sosialfaglige perspektivet er helt avgjørende i dette utvalget, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik.

FOs medlemmer i ressursgruppa: 

  • Mari Holth, profesjonsrådet for barnevernspedagoger, seniorrådgiver Helsetilsynet og leder av Barnevernssambandet
  • Monica Helen Pettersen, profesjonsrådet for sosionomer, fagleder barneverntjenesten i Tromsø kommune
  • Gisle Hallan, profesjonsrådet for vernepleiere, nettverksterapeut Link i Omsorgsenheten i Trondheim kommune
  • Inger Lisbet Hegland, enhetsleder Barne- og familietjenesten Midtbyen i Trondheim kommune
  • Ole Mikalsen, kontaktperson Arna og Åsane barneverntjeneste og 50% hovedtillitsvalgt i Bergen kommune
  • Heidi Kristin Brynhildsen, virksomhetsleder Kirken Bymisjons barneverntiltak
  • Monica Brunner, leder Barneverntjenesten for Kristiansandsregionen
  • Jan Aarskog, virksomhetstillitsvalgt i Bufetat
  • Svein Helland Sivertsen, seniorrådgiver i KS KONSULENT
  • Reidar Egset Haug, seniorrådgiver/PHD kandidat i Bufetat