Forbundsledelsen
GJENNOMSLAG: Forbundsledelsen jobber for gjennomslag til FOs medlemmer


– Politisk påvirkning er viktig for oss. Vi svarer på høringer, deltar i samfunnsdebatten og utfordrer politikerne for å gi gjennomslag for hjertesakene til medlemmene våre, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik.

– FO organiserer over 30 000 medlemmer. Vår stemme teller. Derfor driver vi med politisk påvirkning. 

Mimmi

I august har forbundet særlig jobbet med vernepleiermangel, autorisasjon, kompetansekrav i barnevernet, trygderettsskandalen og oppfølgingen av barn og unge under pandemien.

1. Vernepleiermangel

I juni lanserte FO rapporten «Ingen tid å miste – kompetansesituasjonen i tjenester til personer med utviklingshemming». Den avdekket at kun 10,7 prosent av de ansatte i tjenestene har vernepleierfaglig kompetanse. FO har anbefalt at 70 prosent har relevant høyere utdanning. 

LES MER: Ny rapport: Norge mangler mer enn 20 000 vernepleiere

Marit

Marit Selfors Isaksen er profesjonsrådleder for vernepleierne i FO. Hun har den siste tiden deltatt i møter med KS og Helsedirektoratet for å sette problemstillingen på dagsorden. Karin Andersen og Mona Fagerås fra SV har begge stilt spørsmål i Stortinget om hvordan regjeringen vil følge opp.

LES MER: Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til helse- og omsorgsministeren

LES MER: Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

I tillegg har alle tillitsvalgte fått tilsendt et forslag til leserinnlegg som kan brukes lokalt.

2. Autorisasjon 

FO mener autorisasjon er viktig for å sikre kvaliteten i tjenester hvor barnevernspedagoger og sosionomer jobber. 

LES MER: Slik jobber FO med autorisasjon av barnevernspedagoger og sosionomer

Ole Henrik og Hanne

I august var lederne for profesjonsrådene til barnevernspedagogene, Ole Henrik Kråkenes, og sosionomene, Hanne Glemmestad, på Stortinget for å diskutere saken med Freddy André Øvstegård fra SV. 

I 2018 foreslo SV at barnevernspedagoger og sosionomer skulle få autorisasjon. Den gang ble de nedstemt. Regjeringen ser ikke ut til å ønske en slik feltspesifikk autorisasjon.

Vi jobber fremdeles med å få saken opp igjen i Stortinget.

LES MER: Autorisasjon: Et historisk tilbakeblikk

3. Kompetansekrav i barnevern 

Kompetanse er viktig i barnevernet. Derfor ønsker FO å stille krav til kompetanse for å jobbe i barnevernet. Både gjennom å stille krav til kompetanse hos ledere og opprette stillinger med krav til master eller relevante kliniske eller relevant klinisk videreutdanning på masternivå.

LES MER: FO støtter nye kompetansekrav i barnevernet

Jente

Barne- og familiedepartementet har sendt ut tre høringsnotat med forslag til endringer i barnevernsloven. Disse omhandler spesielt kompetanse. Forslagene ble sendt på høring blant FOs medlemmer. Undersøkelsen viste overveldende støtte for masterkrav for å arbeide med saksbehandling og ledelse i barneverntjenesten. 

LES MER: Gi innspill til høringssvar om kompetanse i barnevernet

Derimot mener FO at kravene til kompetanse ikke er godt nok spisset mot den kompetansen ansatte i barnevernet trenger. Vi anbefalte derfor en tydeliggjøring av kompetansekravene. 

LES MER: FOs høringssvar på endringer i barnevernloven

4. Nav og trygderettsskandalen

FO har engasjert seg i oppfølgingen av trygderettsskandalen. I august kom NOU 2020:9 «Blindsonen» som avdekket manglende kompetanse, kapasitet, kommunikasjon og kritisk tenking. Forbundet har deltatt i møter med Arbeids- og velferdsdirektoratet, arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen, flere partier på Stortinget og KS. 

LES MER: Blindsonen - Gransking av feilpraktiseringen av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i EØS-området

Stortinget

FO har deltatt i høringen om utredningen i kontrollkomiteen på Stortinget. Forbundet jobber også met et høringssvar om trygderettsskandalen. FOs tillitsvalgte i Nav er invitert til å komme med innspill til høringen. 

Glemmestad deltar aktivt i samfunnsdebatten på vegne av sosionomene i Nav.

5. Koronakrisen og oppfølgingen av barn og unge

I kriser er det særlig dem som har det verst fra før som får det verre. Slik er det også med koronakrisen. Da landet stengte var FO opptatt av hvilke konsekvenser dette fikk for barn og unge i sårbare livssituasjoner. 

Barn

I mars satte regjeringen ned en koordineringsgruppe til å følge opp tilbudet til sårbare barn og unge under pandemien. I slutten av august kom den 7. rapporten fra gruppen.

LES MER: Statusrapport 7 – Utsatte barn og unges tjenestetilbud under covid-19 pandemien

Høstens smitteoppblomstring kan igjen gå utover tjenester til barn og unge, derfor følger FO dette særlig tett. Forbundet har jevnlig kontakt med tjenestene og relevante direktorat.

FO har også levert en rekke høringssvar. Les alle her.