Fellesorganisasjonen (FO) har tidligere i høst også gratulert de nye lokalpolitikerne, og fremmet fem forventninger til nyvalgte folkevalgte. 

- Der oppfordrer vi kommunepolitikerne til å stå opp for tryggheten til innbyggerne, slik at alle får den hjelpen de både har krav på og rett til når de trenger det, sier forbundsleder i Mimmi Kvisvik. Kommunenes evne til å løse velferdsoppgaver og gi gode offentlige tjenester er avhengig av høy og riktig faglig kompetanse nær befolkningen.

FO erfarer at tjenestene oppleves gode når lokaldemokratiet blir ivaretatt. - Det betyr at tjenestene har en lokal forankring og det eksisterer en nærhet til brukerne. Ansatte må gis tilstrekkelige virkemidler til å løse oppgavene slik at de kan få bygge folk og samfunn. Dette kan oppnås på andre måter enn kommunesammenslåinger, slår Kvisvik fast.

FO mener at kommunene skal ha et helhetlig ansvar for å løse velferdsoppgaver. Utviklingen av en ny kommunestruktur bør ha fokus på hvilke oppgaver kommunene skal løse og hva slags kvalitetskrav som må stilles. Bare slik kan tjenestene best mulig dekke brukernes behov. - Det er ikke nødvendigvis slik at store kommuner løser tjenestene best. Det handler om hvordan kommunene bruker ressursene sine og om nærheten til brukerne, sier Kvisvik. I så måte har vi mange gode eksempler på at interkommunalt samarbeid kan være gode løsninger, avslutter FO-leder Mimmi Kvisvik.

Les kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanners brev til nyvalgte kommunepolitikere her