Tillitsvalgt i FO? Meld deg på kurs i september

Sammen med flere av forbundene og AOF arrangerer LO fellesskapsuke 6.-10. september 2021. I den forbindelse arrangeres det flere kurs for både medlemmer og tillitsvalgte på Sørmarka konferansehotell utenfor Oslo. 

Disse kursene kan du melde deg på: 

FO dekker kursavgift, reise- og oppholdsutgifter og eventuell tapt arbeidsfortjeneste etter AOFs satser.                          

Påmeldingsfristen er 1. juli.