De som vil ha nyhetsbrev fra FO Akershus (blant annet kursannonsering) sender en epost til post@akershus.fo.no med nyhetsbrev i emnefeltet. Dersom du ikke lengre vil ha nyhetsbrevet sender du stopp nyhetsbrev til samme adresse.

Meldingene må sendes fra den epostkontoen hvor du vil ha nyhetsbrevet, eller du må oppgi epostadressen du vil skal brukes.