Søk

Du er her:

Ofte stilte spørsmål om medlemskap

 • Hvem kan bli medlem i FO?

  FO er et profesjonsforbund. Alle som har grunnutdanning/bachelor som barnevernpedagog (barnevern), sosionom (sosialt arbeid) eller vernepleier fra norske studiesteder kan bli medlemmer. Velferdsvitere, det vil si de som har gjennomført bachelor i Velferdsfag (Høgskolen i Oslo), Arbeids- og velferdsfag (Høgskolen i Østfold) eller Arbeids- og velferdssosiologi (Universitetet i Agder) kan også bli medlemmer.

 • Kan studenter bli medlemmer av FO?

  Ja, FO har også studentmedlemmer. De som kan bli medlemmer er:

  Studenter ved bachelorprogrammene i barnevern, sosialt arbeid, vernepleie, velferdsfag, arbeids- og velferdsfag eller arbeids- og velferdssosiologi.

  Studenter med grunnutdanningene nevnt over og som bygger på utdanningen med videreutdanninger, mastergrad, doktorgrad etc. og som tar videreutdanningen/mastergraden på heltid.

 • Hva med de som er utdannet i utlandet?

  Alle med utenlandsk utdanning som er sammenlignbare med de norske kan bli medlemmer. Det er NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningene) som vurderer om utenlandske utdanninger er likestilt med norske. FOs arbeidsutvalg vil avgjøre om meldemskap skal innvilges.

  Det skrives en egen søknad. Sammen med søknaden skal det følge dokumentasjon på utdanning og bekreftelse på arbeidsfelt/område. Søknader sendes pr. e-post til kontor@fo.no eller pr.post til FO, Pb. 4693 Sofienberg, 0506 Oslo og merkes "Søknad om medlemskap".

 • Hva med sammenlignbar utdanning og praksis?

  Personer med sammenlignbar utdanning (minst bachelornivå) og praksis innen relevant område kan tas opp som medlemmer. For søkere som jobber i fagfelt som i hovedsak består av sosialfaglige/ helsefaglige, må søker ha en utdanning som inneholder minimum 60 studiepoeng innen sosialt arbeid, sosialpedagogikk eller helsefag. Videreutdanning, diverse kurs og praksis kan erstatte dette kravet om formal kompetanse.

  Her er det FOs arbeidsutvalg som vil avgjøre om medlemskap kan innvilges.

  Alle søknader behandles individuelt

  Det skrives en egen søknad. Sammen med søknaden skal det følge dokumentasjon på utdanning og bekreftelse på arbeidsfelt/område. Søknader sendes pr. e-post til kontor@fo.no eller pr.post til FO, Pb. 4693 Sofienberg, 0506 Oslo og merkes "Søknad om medlemskap".

 • Jeg går over på uføretrygd. Bør jeg fortsatt være FO-medlem?

  Ja. Som stønadsmottaker vil du fortsatt ha en rekke medlemsfordeler.

  • Innboforsikringen oppretholdes og du vil fortsatt ha tilgang til medlemsfordelene gjennom LO-Favør.
  • Du vil fortsatt motta Fontene og Fontene Forskning.
  • Du er fortsatt medlem av FO-avdelingen og kan delta på møter, fagkurs og andre aktiviteter i avdelingen og i forbundet sentralt.

  Som stønadsmottaker betaler du lavere kontingent. Kontingentsatsen er kr 125/kvartal + forsikringspremie kr 70/mnd.

 • Jeg blir pensjonist - bør jeg opprettholde medlemskapet i FO?

  Ja. Som pensjonisitmedlem vil du fortsatt ha en rekke medlemsfordeler.

  • Innboforsikringen oppretholdes og du vil fortsatt ha tilgang til medlemsfordelene gjennom LO-Favør.
  • Du vil fortsatt motta Fontene og Fontene Forskning.
  • Du er fortsatt medlem av FO-avdelingen og kan delta på møter, fagkurs og andre aktiviteter i avdelingen og i forbundet sentralt.

  Som pensjonistmedlem betaler du lavere kontingent, uavhengig av om du fortsatt jobber deltid. Kontingentsatsen er kr 125/kvartal + forsikringspremie kr 70/mnd. Pensjonistmedlemmer over 75 år er fritatt for forsikringspremiebetaling.

   

 • Jeg har flere spørsmål, hva gjør jeg?

  Spørsmål om medlemskap kan rettes til fagkonsulent Inger Karseth som kan kontaktes på mobil: 48 06 12 61 eller e-post: inger.karseth@fo.no

 • Kan jeg være medlem av FO selv om jeg bor i utlandet?

  Ja. Ved flytting til utlandet gis medlemmet hvilende rettigheter. Yrkesaktive medlemmer i utlandet betaler kontingent som Ikke yrkesaktive. Medlemmet tilhører fortsatt sin avdeling.

 • Kan jeg være medlem av et annet forbund og samtidig B-medlem i FO?

  Ja, dersom du er yrkesaktiv men jobber i en sektor/bransje/bedrift hvor FO ikke har grunnlag for å opprette tariffavtale. Det må søkes om B-medlemskap, og søknaden behandles av Arbeidsutvalget. B-medlemmer betaler samme kontingent som Ikke-yrkesaktive medlemmer (dvs kr. 501,- pr. kvartal inkludert Kollektiv hjemforsikring)

  Søknader sendes pr. e-post til kontor@fo.no eller pr.post til FO, Pb. 4693 Sofienberg, 0506 Oslo og merkes "Søknad om B-medlemskap".

 • Hva koster medlemskapet i FO?

  Yrkesaktive betaler 1,6% av brutto regulativ lønn ekskl. eventuelle tillegg og overtid, inntil l.tr. 66 i statens lønnsregulativ + forsikringspremie kr 70/mnd for kollektiv hjem. Minimum kontingent er kr 100/mnd + forsikringspremie kr 70/mnd. Kontingenten trekkes vanligvis av arbeidsgiver.

  Ikke yrkesaktive betaler kvartalsvis, kr 510/kvartal inkludert Kollektiv hjemforsikring.

  Pensjonister/stønadsmottakere betaler kvartalsvis, Inntil 75 år: kr 125/kvartal + forsikringspremie kr 70/mnd for kollektiv hjem, over 75 år: kr 125/kvartal (disse er fritatt for premie for kollektiv hjem). FO sender giro.

  Bachelorstudenter betaler hvert semester: Spesiell sats inkl forsikringspremie hjemmeforsikring: kr 250/halvår. FO sender giro.

  Studenter ved master/videreutdanning som har studiet som hovedbeskjeftigelse betaler studentmedlemskap som bachelorstudenter over.

  B-medlemmer betaler samme kontingent som Ikke yrkesaktive medlemmer.

  FO har en kollektiv Topp Reiseforsikring som kan tegnes ved innmelding av dem som ønsker denne. Kostnaden for denne vil trekkes sammen med kontingenten.

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning