Søk

Du er her:

Ofte stilte spørsmål om medlemskap i FO

Flere spørsmål og svar om medlemsskapet i FO finner du her.

 • Hvem kan bli medlem i FO?

  Alle som har grunnutdanning/bachelor som barnevernpedagog (barnevern), sosionom (sosialt arbeid) eller vernepleier fra norske studiesteder kan bli medlemmer. Velferdsvitere, det vil si de som har gjennomført bachelor i Velferdsfag (Høgskolen i Oslo), Arbeids- og velferdsfag (Høgskolen i Østfold) eller Arbeids- og velferdssosiologi (Universitetet i Agder) kan også bli medlemmer.

  Mer om medlemskapsspørsmål her.

 • Hva koster medlemskapet i FO?

  Yrkesaktive betaler 1,6% av brutto regulativ lønn ekskl. eventuelle tillegg og overtid, inntil l.tr. 66 i statens lønnsregulativ + forsikringspremie kr 70/mnd for kollektiv hjem. Minimum kontingent er kr 100/mnd + forsikringspremie kr 70/mnd. Kontingenten trekkes vanligvis av arbeidsgiver.

  Ikke yrkesaktive betaler kvartalsvis, kr 510/kvartal inkludert Kollektiv hjemforsikring.

  Pensjonister/stønadsmottakere betaler kvartalsvis, Inntil 75 år: kr 125/kvartal + forsikringspremie kr 70/mnd for kollektiv hjem, over 75 år: kr 125/kvartal (disse er fritatt for premie for kollektiv hjem). FO sender giro.

  Bachelorstudenter betaler hvert semester: Spesiell sats inkl forsikringspremie hjemmeforsikring: kr 250/halvår. FO sender giro.

  Studenter ved master/videreutdanning som har studiet som hovedbeskjeftigelse betaler studentmedlemskap som bachelorstudenter over.

  B-medlemmer betaler samme kontingent som Ikke yrkesaktive medlemmer.

  FO har en kollektiv Topp Reiseforsikring som kan tegnes ved innmelding av dem som ønsker denne. Kostnaden for denne vil trekkes sammen med kontingenten.

 • Hva er forholdet mellom FO og LO?

  FO er ett av forbundene i Landsorganisasjonen i Norge (LO) og deltar aktivt i en rekke av LOs organer. Vi har en viktig rolle innenfor det helse- og sosialpolitiske området, og sørger også for at de langtidsutdannedes interesser blir satt på dagsorden i LO.

  Gjennom LOs forhandlingssammenslutninger fremmer vi helse- og sosialarbeidernes krav under tariffforhandlinge. Vi drar også nytte av andre ressurser i LO, som for eksempel juridisk avdeling.

  FO er partipolitisk uavhengig, og mener at LO også bør være det. På dette og andre områder markerer vi en selvstendig profil innad i Landsorgansiasjonen

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning