Søk

Du er her:

Elektronisk fakturabehandling i FO

Korrekt fakturaadresse for FO sentralt er:

Fellesorganisasjonen
4human AS, Postboks 853, 3611 Kongsberg

For avdelingene er korrekt fakturaadresse:

FO <fylke> (for eksempel: FO Oppland)
4human AS, Postboks 853, 3611 Kongsberg

 

Krav til fakturaer:

Alle fakturaer m/underbilag til FO blir skannet og behandlet elektronisk. Dette medfører at følgende standard informasjon må være plassert på fakturaens sumside da det er denne som blir tolket:

 • Organisasjonsnummer
 • Faktura- og forfallsdato (Ikke opplys om forfallsdato i antall dager).
 • Fakturanummer
 • Kidnummer
 • Beløp
 • Bankgironummer

Faktura og underbilag må være i A4-format og være godt lesbar. Alle fakturaer og underbilag som mottas skal være uten binders, stifter, tape etc. I tillegg vil vi minne om å:

 • generelt sett lage en godt leselig faktura. Utskrift fra laserskriver gir best resultat
 • unngå manuelle fakturaer og påføringer
 • unngå at felt som printes kommer i konflikt med forhåndstrykte felt på fakturaen og å påse at verdier/data kommer i riktige posisjoner, for eksempel fakturabeløp på giro
 • unngå bakgrunnsfarge på felt som skal tolkes i fakturaen,spesielt bakgrunn med mørke farger
 • unngå lys og svak skrift på felt som skal tolkes

 

Fellesorganisasjonen (FO)
Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg
0506 OSLO

Fakturaadresse: Fellesorganisasjonen
v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no


Tlf.: 91 91 99 16 | kontor@fo.no
(Tlf fra utlandet: +47 22469487)

Hurtiglenker

@ FO 2018 - Webredaktør: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning