FO-Studentene er en organisasjon med lokale og sentrale organer.

Våre lokale organiseringer kalles lokallag. Disse består av alle medlemmene ved et studiested og drives av et lokallagsstyre. Lokallagsstyrene står for den lokale aktiviteten til FO-Studentene.

Den sentrale aktiviteten drives av FO-Studentenes strnalstyre. I tillegg har FO-Studentene en sentral valgkomite og kontrollkomite.

To ganger i året møtes representanter fra lokallagene og SST, Valgkomiteen og Kontrollkomiteen for å avholde landsting. Landstinget er FO-Studentenes øverste organ.