Logo i svart
SENIORGRUPPA  er for ikke-yrkesaktive FO-medlemmer i Buskerud over 62 år.
MØTEDATOER  vår/19:  Mandagene 28.1, 11.3, 8.4, 13.5 og 17.6 (sommerutflukt).
KONTAKT OSS  på e-post: seniorgruppa.fobuskerud@gmail.com