styre-alle2019
På bildet ser du Seniorgruppas nåværende  styre, fra venstre: Carl, Knut Magnus, Tove Elin og Jan. Sistnevnte er varamedlem.

På seniorgruppas årsmøte i januar/19 ble det valgt styre bestående av 3 personer samt 2 varaer.
Til styremedlemmer  ble valgt Elisabeth Sommerfelt, Carl Grydeland og Knut Magnus Myrvold.
Til styrevaraer ble valgt Tove Elin Fjeldsaunet og Jan Christensen.  Vara har møterett og forslagsrett på styremøter, men ingen stemmerett.
På medlemsmøtet i mars trakk Elisabeth seg fra styret.  Tove Elin rykket derfor opp fra varaplass til fast styremedlem, og ble på styremøtet i oktober valgt til leder av seniorgruppa.


CARL GRYDELAND
utdannet barnevernpedagog i 1976.  Arbeidet i Uteseksjonen, fritidsklubbleder, styrer, rusteamet i Asker. Videreutdanning i helse- og sosialadministrasjon, og familieterapi.
Vært aktiv i Barnevernspedagogforbundet og FO siden -75.
Pensjonist fra 2018.
Bosatt i Lier - tlf 41500758.

KNUT MAGNUS MYRVOLD
ble utdannet til barnevernpedagog i 1985.
Har siden arbeidet/viderutdannet seg i forskjellige østlandskommuner innenfor barnevern. 16 år i ledelse, 6 år som sakyndig medlem av Fylkesnemda.
Institusjoner og organisasjoner de øvrige år.  Har alltid vært opptatt av barn/unges oppvekstvilkår.  Pensjonert AFP i 2018.
Bosatt på Nærsnes - tlf 94162858.

TOVE ELIN FJELDSAUNET
ble utdannet sosionom ved Sosialhøyskolen i Trondheim i 1983.
Hun har i 15 år arbeidet på sosialkontor/bank/posten med sosiale spørsmål som som rus, økonomi, barnevern, flyktninger, nedbemanning og psykiske vansker.
I de siste 20 år har hun arbeidet som avdelingssosionom på Regional Sikkerhetsavdeling( RSA) på Dikemark.
Hun ble pensjonist i 2018.
Bosatt i Drammen - tlf 97587939.

JAN CHRISTENSEN
ble ferdigutdannet som sosionom i Trondheim i 1976.
Har har jobbet på sosialkontor og i Kriminalomsorg i frihet, både på hybelhus og med samfunnstjeneste. Siden 1976 har han drevet eget firma med import og salg av handicrafts/turprodukter fra Asia. Han ble pensjonist i 2011 og var styremedlem i seniorgruppa 2017 og varamedlem i 2018. Tidligere har han vært leder av bl.a. NOSO/Buskerud og FO-landsklubben i Kriminalomsorgen.
Bosatt i Drammen - tlf 47335127.

ØVRIGE TILLITSVALGTE:
Representantskapet: Lisbeth Johansen (delegat, tlf  95993087), Elisabeth Sommerfelt (delegat), Inger B Mikkelsen (delegat, tlf 93032905), Jan Christensen (varadelegat), Carl Grydeland (varadelegat).
Valgkomité: Torunn Thorstad (tlf 41605857), Crister Bjørkman (tlf 41332349), Tove Blåmoli (tlf 48148327).