Mimmi Kvisvik FO

Mimmi Kvisvik
Forbundsleder
Tlf: 97 97 00 20 - Send e-post

Marianne Solberg FO

Marianne Solberg
Nestleder
Tlf: 93 65 03 60 - Send e-post

Kathrine Haugland Martinsen FO

Kathrine Haugland Martinsen
Medlem av arbeidsutvalget og leder for profesjonsrådet for sosionomer
Tlf: 93 83 95 10 - Send e-post

Marit Selfors Isaksen

Marit Selfors Isaksen 
Medlem av arbeidsutvalget og leder for profesjonsrådet for vernepleiere
Tlf: 94 13 79 97 - Send e-post

Christian Wiik Kynsveen  FO

Christian Wiik Kynsveen
Medlem av arbeidsutvalget og leder for profesjonsrådet for barnevernspedagoger
Tlf: 91 64  64 98 - Send e-post