På grunn av Covid-19 vil FO-dagene nå gjennomføres digitalt og over 1 dag, i stedet for 2. Program med tilhørende foredragsholdere vil derfor endres. Her finner du fortløpende foredragsholdere du kan høre på det digitale arrangementet 17. mars 2021. 


«Realiteter og rammebetingelser: Sosialfaglig arbeid i koronaens tid»


Linn StalsbergLINN STALSBERG er en norsk sosiolog og forfatter av bøkene «Er jeg fri nå? Tidsklemme i verdens beste land» og «Vi var mange. Kvinneaktivister fra 70-tallet forteller». I 2019 skrev hun boken «Det er nok nå. Hvordan nyliberalismen ødelegger mennesker og natur.»
 
På FO-dagene vil hun prate om hvordan nyliberalismen og New public management har påvirket rammebetingelsene for god yrkesutøvelse for FO sine profesjonsgrupper, og hvordan disse utfordringene kan løses. Om hvordan koronasituasjonen har påvirket denne situasjonen, og hvordan sosialarbeidere kan finne gode løsninger fremover innenfor rammebetingelsene vi har.

 

«En samtale om egenomsorg i krevende hjelperoller. Hva kreves av oss som yrkesutøvere i møte med sårbare mennesker»
 

Peder KjøsPEDER KJØS er i løpet av de siste årene blitt en av Norges mest profilerte psykologer.

Han er kjent som VGs faste psykolog ekspert, og han som satte psykisk helse blant unge på dagsorden i den prisbelønte NRK serien «Jeg Mot Meg» og gjennom podcasten « Hos Peder» samt «god bedring». 
Peder Kjøs brenner for et åpent samfunn der vi tør å dele våre problemer, og har gitt ut flere bøker som har fått svært gode tilbakemeldinger

 

«Hvordan kan en krise gi muligheter?»
 

Dorothy OlsenDOROTHY SUTHERLAND OLSEN er seniorforsker på Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). Hun har doktorgrad fra Universitet i Oslo, hvor tema var "collaborative learning" i teknologimiljøer.

Hun forsker på innovasjon og på læring i arbeidslivet. For tiden deltar hun i en evaluering av Kompetanseløftet i kommunalhelse. Dorothy er spesielt interessert i uformell læring i arbeidslivet og i hvordan teknologiutvikling og digitalisering påvirker arbeidslivet.  
 
På FO-dagene vil hun prate om innovasjon i arbeidslivet, og hvordan man kan finne nye muligheter i en krise.

«Forstyrrelser, distraksjoner og oppdagelser: fortellinger om hvordan vi som helse- og sosialarbeidere har jobbet under pandemien»

Håvard AaslundHÅVARD AASLUND er høgskolelektor i sosialt arbeid med VID vitenskapelige høgskole, og tar PhD i sosialt arbeid og sosialpolitikk ved OsloMet – Storbyuniversitetet. Han underviser og forsker i boligsosialt arbeid, barnevern, medvirkning og sosiale bevegelser.

På FO-dagen vil Håvard presentere praksisfortellinger og refleksjoner fra hele verden om sosialt arbeid de første månedene etter pandemiutbruddet. Pandemien har særlig rammet hardt de gruppene våre profesjoner jobber med, og har bidratt til både usynliggjøring og synliggjøring av ulike sårbare grupper. Eksemplene han kommer med bl.a. fra arbeid med bostedsløse, eldre, ungdom og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Til sammen er fortellingene viktig dokumentasjon på helse- og sosialarbeideres rolle i møte med en helsefaglig krise. 

 

 

 

Meld deg på her