Søk

Du er her:
FO Oppland

FO Oppland

Besøksadressen er FO Oppland c/o Fellesforbundet avd. 670,Fåberggata 126, 2615 Lillehammer

FO Oppland

FO Oppland

FO Oppland har 1350 medlemmer inkludert studentmedlemmer.

FO Opplands hovedmål er å bedre medlemmenes lønns og arbeidsforhold, utøve helse- og sosialpolitisk påvirkningsarbeid og å ivareta de yrkesfaglige interessene. FO er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO).
 

Hovedkontakter

Geir I. Lien (fylkessekretær)
90 62 90 55 | sekretar@oppland.fo.no

Lisbeth Berntsen Grandalen (fylkesleder)
91 36 99 63 | leder@oppland.fo.no

Kurs & Konferanser i FO

Kurs/konferanser

Besøksadresse:
FO Oppland, c/o Fellesforbundet avd. 670, Fåberggata 126, Lillehammer
 

Postadresse:
FO Oppland,
Postboks 98, 2601 Lillehammer

Fakturaadresse: FO Oppland, v/4human AS, Postboks 853, 3606 Kongsberg
faktura@4humanIT.no
 
Tlf.: 957 77 390 | post@oppland.fo.no

Hurtiglenker

@ FO 2017 - Web-sidene for FOs avdelinger oppdateres av den enkelte avdeling som også er ansvarlig for innholdet - Webredaktør for hele FO-nettstedet: rune.soma@fo.no - Ansvarlig redaktør: Mimmi Kvisvik

CorePublish publiseringsløsning