Dark Overlay
FO Oppland

FO Oppland

FO Oppland har rundt 1400 medlemmer inkludert studentmedlemmer. FO Opplands hovedmål er å bedre medlemmenes lønns og arbeidsforhold, utøve helse- og sosialpolitisk påvirkningsarbeid og å ivareta de yrkesfaglige interessene. FO er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO).