Avdelingsstyret FO Vestland 2020 - 2022

Leder
Grethe Kvist
epost

Nestleder
Ann Kristin Nygård
epost

Bente Nilsen Owren
epost

Jan Egil Haugland
epost

Lene Fjellsbø
epost

Trude Elisabeth Fardal
epost

Ann Grete Aasheim
epost

Siv Aspeseter
epost

Randi Hatlem
epost

Mohamad Mehdi
epost

Magnus Nymoen
epost

Carjet Demir
epost

Siv Myking
epost

Vara:
Anne Mette B. Almeland
epost

Liv Wigdahl
epost

Sandra Bartz
epost