Stiftelsesårsmøte 2019 vedtok den formelle sammenslåing av FO Hordaland og FO Sogn og Fjordane. Interrimstyret la frem et Grunnlagsdokument som ble enstemmig vedtatt. 

Her finner du Grunnlagsdokument FO Vestland. (PDF, 886KB)