Fylkessekretær Mona Olafsen og Fylkesleder Gøril Madsen betjener FO Troms sitt kontor i Harstad. Begge jobber i 100 % stilling. Arbeidsoppgavene beståri  i hovedsak å betjene medlemmer og deres problemer, informere meldemmer og tillitsvalgte samt bistå tillitsvalgte i deres jobb ute i kommunene. Vi svarer på spørsmål om arbeids og lønnsforhold med mer. Vi har og i avdelingen et høyt forkus på klubbarbeid samt å drive med service og hjelp til drift og opprettelse av klubbene ute i kommunene.