Grandalen, Lisbeth Berntsen Avdelingsleder
Olstad, Gry Nestleder
Lien, Geir Innset Sekretær
Forum, Camilla Yrkesfaglig ansvarlig barnevernpedagogene
Johansen, Karoline Bruun Yrkesfaglig ansvarlig sosionomene
Fallingen, Elise Yrkesfaglig ansvarlig vernepleierne
Stuve, Kenneth Kasserer