Leder:                         Lise Holm
Nestleder:                  Mona Mathisen 
Sekretær:                   Bente Årset 
Fylkessekretær:         Vidar Byholt
Kasserer:                   Maja Tviberg 
Styremedlem:             Birger Heiberg 


Profesjonsfaglig ansvarlig
1. Barnevernspedagog:            Irene Rønning. 
2. Barnevernspedagog:            Aud-Torill Corneliussen
1. Sosionom:                             Farshad Mohseni
2. Sosionom:                             Olav Borsheim
1. Vernepleier:                           Stine Jeanette Dahl
2. Vernepleier:                           Signe Dalen Ulvestad


Seniorutvalget:                          Leif Johnsen


Landsstyrerepresentant:        Torild Gunn Kristoffersen
Vara barnevernspedagog:        Kjersti Glosli 
Vara Sosionom:                       Sunniva Sjøblom
Vara Vernepleier:                     Annette Heian