Leder
Ingunn Strand Johansen
Mobil: 928 46 944
epost: ingunn.strand.johansen@fo.no

 Ingunn Strand Johansen

Nestleder
Ellen Anne Marit Utsi
Mobil: 958 43 305
Epost: elleutsi@frisurf.no
 

Ellen Anne Marit Utsi

Fylkessekretær
Odd Ravn
Telefon: 23 08 07 50
Mobil: 900 51 901
Epost: odd.ravn@fo.no

 Odd Ravn

Kasserer
Marit Frette Opsahl
 

 

Styremedlem
Sidsel Amdam
Telefon: 489 50 246
Mobil:     922 46 470
Epost: sidsel.h.amdam@nesodden.kommune.no

 Sidsel Amdam
Profesjonsfaglig ansvarlig for sosionomene
Monica Bårnes
Telefon: 66 90 97 00
Mobil:     900 48 372
Epost: monica.barnes@asker.kommune.no
 Monica Bårnes

Profesjonsfaglig ansvarlig for barnevernpedagogene
Morten Hamang
Mobil: 984 37 301

 

Morten Hamang

 

 

Profesjonsfaglig ansvarlig for vernepleierne
Irén Westrum
Mobil: 995 19 394
Epost: iren.westrum@asker.kommune.no

 

Varamedlem
Thomas Eidsjø
Mobil: 911 74 563

 

Varamedlem

Herdem Trønnes